Tildelt af Legatudvalget for Litteratur

Foto: Sara Galbiati og Gyldendal.

Tildelt af Legatudvalget for Litteratur

Maja Lucas

Allerede i debutværket Jegfortællinger (2007) viser Maja Lucas sig som en modig forfatter, og i kortprosateksten ”Jeg” giver hun et intimt kropsligt portræt, der lægger op til refleksion over forholdet mellem indre og ydre, privat og offentligt. Tematisk kredser Lucas om krop, kønsroller, bevidsthed og samfund, og i sine værker opsøger hun ofte det, der er svært at tale om. Det kommer stærkt til udtryk i de to romaner Mor. En historie om blodet (2016) og Gennem natten og vinden (2019), der tager livtag med det ambivalente moderskab, forbudte følelser, sårbare og udsatte eksistenser. Senest har Lucas komplementeret sin minimalistiske lyriske prosastil med hybridværket, Måden du rører mig på. Samtaler og tekster om sex (2023), der kombinerer samtaler og egne skønlitterære tekster og på befriende vis åbner for refleksion over et af de på én gang mest private og almene eksistentielle emner. Maja Lucas tildeles Statens Kunstfonds treårige legat til fortsat udvikling af sit forfatterskab.

Maja Lucas modtager det treårige arbejdslegat på 855.000 kroner.

 

Mere