Tildelt af Legat- og Projekt- støtteudvalget for Arkitektur

Foto: Asger Ladefoged og Hampus Berndtson.

Tildelt af Legat- og Projekt- støtteudvalget for Arkitektur

KIM LENSCHOW

Kim Lenschows arbejde som arkitekt lader sig ikke umiddelbart begrænse. Gennem arkitektoniske eksperimenter undersøger han altings skrøbelighed med en insisteren på at finde nye muligheder i dét, der ofte blot tages for givet – og han formår at sammensætte det velkendte eller banale i nye overraskende kunstneriske udtryk. Det er karakteristisk, at eksperimenterne altid synes at finde sted i skala 1:1 – både når det gælder studiet af materialer, møblet eller de altid fremragende byggerier, Office Kim Lenschow realiserer.

Ved at tvinge os til at se tingene i øjnene, som de er, genopretter Kim Lenschow vores forbundethed til verden og vores forståelse af byggematerialerne som en værdifuld og begrænset ressource. Resultatet er en arkitektur præget af stort nærvær – fra det største til det mindste. En arkitektur, som bygger med tiden som præmis og skaber nye æstetiske udtryk, der tilbyder at lade sig forny og genbruge fremfor at forælde.

Kim Lenschow modtager et arbejdslegat på 200.000 kroner.

 

Mere