Tildelt af Legatudvalget for Billedkunst

Foto: Jesper Aabille, Fortællingernes bord.

Tildelt af Legatudvalget for Billedkunst

Jesper Aabille

Jesper Aabilles praksis udfolder sig i og omkring vores fælles rum, hvor kunstnerens urbane, performative og sociale interventioner tilbyder os nye blikke på det oversete og ellers givne. Det er i mellemrummene uden for de fikserede institutionelle rammer og i et opgør med fastlåste hierarkier, at Aabilles kunst bevæger sig og opstår – altid afhængig af og i samspil med publikum som deltagende aktører og medskabere.

Værkerne lader sig derfor aldrig definere på forhånd. De er i deres form af sociale situationer konstant påvirkelige og afhængige af stedet, de deltagende og den konkrete kontekst. De bygger på et demokratisk princip om åbenhed, dialog og fællesskaber, og her er uforudsigeligheden en vigtig ingrediens og midlertidigheden et vilkår.

Jesper Aabille modtager et treårigt arbejdslegat på 855.000 kroner.

 

Mere