Tildelt af Legatudvalget for Litteratur

Foto: Christina Jensen, Gyldendal og Thit Thyrring.

Tildelt af Legatudvalget for Litteratur

Gry Jexen

Historiker, instagrammer, foredragsholder, podcaster, tv-tilrettelægger og ikke mindst fagbogsforfatter Gry Jexen tildeles Statens Kunstfonds treårige legat til fortsat udvikling af sit virke og oplysningsarbejde. Gry Jexen er gennem sin vedholdende og kompetente indsats lykkedes med missionen om at skrive kvinderne ind i dansk historie, hvor ofte glemte og frasorterede liv formidles til et nulevende publikum på medrivende og gennemresearchet manér. Selvom flere før har gjort forsøget, er det alligevel bemærkelsesværdigt, hvordan Jexen formår at modernisere historieskrivningen, så den når ud til en bredere offentlighed, uden at væsentlige detaljer tabes undervejs.

Hendes virke bærer desuden tydeligt præg af en bevidsthed om og taknemmelighed for de kvinder, Gry Jexen selv står på skuldrene af, og er i den forstand generøst lige så vel som ambitiøst. Modsat konkurrerende, nutidige former for oplysningsarbejde, hvor historieskrivningen på aktivistisk vis søges omgjort, har man her en formidler, som udover al ildsjæleenergien stadigvæk forholder sig nysgerrigt og selvkritisk til egne idealer og erhverv. For det fortjener Gry Jexen det treårige arbejdslegat.

Gry Jexen modtager det treårige arbejdslegat på 855.000 kroner.

 

Mere