Tildelt af Legat- og Projekt- støtteudvalget for Arkitektur

Foto: Eva Magnusdottir og Anna Aslaug Lund, Vadehavet.

Tildelt af Legat- og Projekt- støtteudvalget for Arkitektur

Anna Aslaug Lund

Anna Aslaug er en vigtig stemme i en aktuel og vedkommende undersøgelse af havstigningernes sammenhæng med landskab og arkitektur. Aslaug bruger fotografiet som greb til at undersøge landskabsarkitektonisk kvalitet ved tilpasning af byer og landskaber til havvandstigninger, stormfloder og skybrud. Og hendes fotografiske undersøgelser åbner for en æstetisk, rumlig og sanselig læsning af vådområderne, som i et videre arbejde kan føre til nye erkendelser og værdifulde diskussioner.

Anna Aslaugs leverer smukke bidrag i forståelsen for og planlægningen af nutidens og fremtidens klimatilpasninger. Dette kom blandt andet til udtryk i hendes udstilling ”Vådområder som fremtidens kystfællesskaber” og i udstillingen ”Coastal Imaginaries” på Arkitekturbiennalen i Venedig, hvor hun var udstiller og kuratorisk samarbejdspartner.

Anna Aslaug modtager et arbejdslegat på 200.000 kroner.

 

Mere