Sigvaldi-prisen

Sigvaldi-prisen gives til to små forlag, der har gjort en særlig indsats for kvalitetslitteraturen. Initiativet sætter fokus på at styrke det væsentlige arbejde, de mindre forlag gør for litteraturen i Danmark.

Frist for indstilling:
20. november 2023

Indstil et forlag til prisen

Sigvaldi-prisen er opkaldt efter digteren og forlæggeren Otto Sigvaldi.
Prisen blev uddelt for første gang i 2020, og de to prismodtagere modtager hver 75.000 kr. I 2022 tildeltes prisen Vinter Forlag og Forlaget Jensen & Dalgaard.

Læs mere om sidste års prismodtagere og udvalgets begundelser

 

Hvem kan komme i betragtning til prisen?

Prisen er målrettet de mindre forlag i Danmark. For at komme i betragtning til prisen skal man overholde følgende kriterier:

 • Forlaget må maksimalt have tre lønnede ansatte årsværk. Et årsværk er det samme som en fuldtidsansat. Hvis man som forlag fx enten har tre fuldtidsansatte eller seks halvtidsansatte, lever man op til kriterierne. Praktikanter og frivillige tæller ikke med i beregningen af årsværk.
   
 • Forlaget skal som minimum inden for de seneste 3 år have udgivet 6 titler inden for litteraturudvalgets støtteområde, som er: dansk og oversat skønlitteratur, herunder prosa, lyrik, dramatik, børne- og ungdomslitteratur samt almen kultur- og faglitteratur.
   

Hvem kan indstille forlag til prisen?

Alle kan indstille et eller flere forlag. Det er både muligt for forlagene at indsende en selvvindstilling, ligesom andre kan indstille forlag, der falder inden for kriterierne. Der tages ikke højde for mængden af indstillinger af samme forlag i udvælgelsen.

 

Hvordan bliver indstillingen vurderet?

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur, som vurderer de indkomne indstillinger og vælger to prismodtagere. Udvalget vurderer de indstillede forlag ud fra følgende kriterier:

 • Den litterære kvalitet af forlagets udgivelser. Ved litterær kvalitet lægges der vægt på professionel kunnen, sprogbeherskelse, originalitet og vilje til at afsøge nye temaer og udtryk, kunstnerisk og/eller samfundsmæssig relevans samt litterær nysgerrighed og dristighed.
   
 • At forlaget er med til at varetage en kulturel forpligtigelse og sikre en kulturel bredde i udgivelsen af danske og/eller oversatte titler ved at udgive værker, der ikke nødvendigvis finder plads på de større forlag.
   
 • Øvrige aktiviteter. Om forlaget har andre initiativer eller samarbejder, der sætter fokus på forlagets udgivelser.
   
 • Nytænkende tiltag. Om forlaget eksperimenterer med at fremme litteraturen på nye måder, i nye sammenhænge eller andre formater/medier.

Udvalget ser også positivt på forlag med fokus på boghåndværk og tæt samarbejde mellem redaktør og forfatter/illustrator.

Projektstøtteudvalget for Litteratur har mulighed for selv at tilføje forlag, der ikke er blevet indstillet, så længe de lever op til kriterierne.

 

Hvordan indstiller jeg forlag til prisen?

Klik her og indstil et forlag til prisen

Vi anbefaler, at du orienterer dig i kriterierne for prisen, inden du indstiller.

Fristen for indsendelse af indstillinger er 20. november 2023.

Årets prismodtagere offentliggøres i december 2023.

Mere