Vibeke Glarbo, f. 1946

Modtager af hædersydelse, tildelt i 2008 / Billedkunst

Begrundelse for tildeling

Ved et besøg på hjemmesiden www.glarbo.dk får man et overbevisende indblik i Vibeke Glarbos produktion i det righoldige billedmateriale af enkeltstående skulpturer og installationer, der vises på hjemmesiden.

Vibeke Glarbo er repræsenteret på Trondheim Kunstmuseum i Norge og i mange af vore museer og samlinger – Nordjyllands Kunstmuseum, Vejle Kunstmuseum, Kastrupgårdsamlingen, Bornholms Kunstmuseum, Den Kgl. Kobberstiksamling, Kunstmuseet Køge Skitsesamling, Sønderjyllands Kunstmuseum osv.

Hun har en væsentlig kunstnerisk produktion bag sig med udstillinger i museer og kunsthaller i Frankrig, England, Holland, Skotland, Tyskland, Indonesien, Sverige, Norge, Finland og Island.
Med separatudstillinger på danske og udenlandske museer i de senere år, har hun med store installationer markeret sig med skabelsen af poetiske landskaber med titler som ”Svampeskoven, ”Den Fortryllede Have”, ”La Citta di Persefone”, ”Den Usynlige Cirkel” og ”Rosens Labyrint”. Ruminstallationer hvor publikum kan gå og bevæge sig rundt inde i kunstværket.

Til det offentlige rum har hun udført en række udsmykningsopgaver, ofte med skulpturer i bronze og støbejern. Hendes bronzeskulpturer fører tankerne hen på Giacomettis sparsommeligt, stiliserede – ind til det allernødvendigste – udførte portrætter af menneskekroppen. Hun benytter et billedsprog, som har udgangspunkt i det figurative, men som i det stiliserede formsprog formår at udstråle budskaber, der tiltaler det mytiske intellekt.

På Billedhuggerskolen på Det Kgl. Danske Kunstakademi studerede Vibeke Glarbo hos Mogens Bøggild og Svend Wiig Hansen. Her blev hun uddannet i den klassiske billedhuggertradition. Hun har lært det klassiske figurative formsprog med iagttagelse og opmåling af menneskekroppen, og at arbejde med formen som det yderste af en volumen, der øver tryk indefra.
På kunstakademiet, hvor hun modtog en sølvmedalje, har hun tilegnet sig en grundlæggende fornemmelse for form og rum, som kun ganske få billedhuggere i hendes generation behersker. Her adskiller hun sig suverænt fra sine samtidige.

Vibeke Glarbo studerede oldnordisk, dansk litteratur og tog filosofikum ved Københavns Universitet, inden hun startede uddannelsen som billedhugger på Det Kgl. Danske Kunstakademi. Interessen for filosofi og mytisk stof har siden præget hendes værker. Hun beskæftiger sig i sin kunst med eksistentielle spørgsmål, hvor hun anvender symbolske tilnærmelser for at opnå en dybere erkendelse. Meget ofte arbejder hun med elementer af fragment- og modulkarakter, ud fra forestillingen om at det moderne menneske ikke kan begribe verden i sin helhed, men kun gennem fragmentariske indsigter, hvor der dog lægges vægt på, at beskueren først får en umiddelbar, sansbar, fysisk oplevelse.
Hun beskæftiger sig med legemers udtryk som synlige vidner om kvaliteter, der ikke kun er visuelle. Kroppen er det synlige, som fortæller om det usynlige. Kroppen bliver hermed til metafysik, til en åndelig størrelse, der symboliserer det indre rum.

På sin hjemmeside skriver hun:
”Som en del af naturen er vi en del af den uophørlige forandring af processen, som forbinder liv og død. Uophørligt arbejder jeg på at gennemtrænge, udforske og forstå. Som mennesker har vi dette dobbelte vilkår at være både natur/subjekt, men også i kraft af bevidstheden at kunne træde udenfor og være objektive. For ikke at tænke hjernen sønder og sammen, drukne, arbejder jeg med billeder. Billederne er ældre end tanken og ordet, og kan etablere en forbindelse til det oprindelige. Hånden som forlænget krop kommer nærmere sandheden. Tanken kommer bagefter som en efterrationalisering. Den samler op, ordner og analyserer, laver struktur og intellektuelt overblik.
Hvis jeg ikke arbejder, er det som om jeg er tilskuer, står ved siden af mig selv. At lede i sig selv er åbent og sårbart, men også kilden til styrke. Det er nærvær og liv. Til tider er tingene enkle og gennemskuelige, livet er let at leve, øjeblikke efter komplekse og uforståelige. Ved dette evige arbejde vokser indsigten og forståelsen, men mysteriet er lige stort. I mig selv er der en ekstrem varsomhed og ekstrem voldsomhed. Der er et sår, og for at kunne rumme det hele, kunne holde ud, at se den samme voldsomhed afspejlet i omverdenen som generel livsbetingelse, må jeg arbejde. Mine ting afspejler dette sisyfosarbejde med at rumme eksistensen”.

Vibeke Glarbo arbejder med fokus på fordybelsen i det hun vil udtrykke. Hun er kompromisløs i valget af udtryksformer og materialer, om end hendes rumskabende værker ikke er let omsættelige. Både med hensyn til den eksperimenterende ånd i installationer, skabt til store rum, og i udførelsen af værker med blivende karakter, har Vibeke Glarbo placeret sig afgørende som en af vore bedste kvindelige billedhuggere.
Hun vil være en værdig modtager af den livsvarige ydelse.

Ved en tildeling af en livsvarig ydelse til Vibeke Glarbo, vil vi sikre en fortsat kunstnerisk produktion og påskønne en nyskabende udvikling for en kunstner, der med sine 62 år befinder sig på toppen af sin kunstneriske udvikling.

Mere