Sophia Kalkau, f. 1960

Modtager af hædersydelse, tildelt i 2015 / Billedkunst

Begrundelse for tildeling

”SVÆKKELSE: i øjeblikket sker der i kunstens verden en udviskning af forskelle”

”SKÆRPELSE: over for de blandede begivenheder står det enestående, koncentrerede og fortættede kunstværk”

Sådan opridsede Sophia Kalkau afsættet og polerne i sin bog ”Æstetik … at svare verden igen med værket” i 1997. Set i bakspejlet vidner denne tidlige pointering af det æstetiske, og genformuleringen af et sæt kvalitative begreber som konsekvens, detalje og autonomi, om den afklarede kunstneriske målsætning hun fra starten har forfulgt, og radikalt og vedholdende har arbejdet på at uddybe.

Ved sin insisteren på at svare verden – herunder også den samtidige kunstverden – igen, placerede hun sig midt i sin tid, midt i 1990’rnes og 00’ernes relationelle, installatoriske og kritisk engagerende praksisformer - som opposition til den: anfægtet, men uforstyrret, med en målsætning om at fokusere på kunstværkets specificitet.

Gennem udforskninger af enkle, universelle klassiske former som kuben, kuglen, ægget, enkelte gange afvekslet af velkendte dagligdag genstande som knapper og hårnåle, har Sophia Kalkau gennem årene etableret en åben dialog med hele den skulpturelle tradition fra de gamle ægyptere til minimalismen, men set fra hendes eget sted. Hendes fokus er på formen og på konturen som skillelinjen mellem figur og grund, form og rum. Skulpturerne tager afsæt i kroppen, i de kendte proportioner, uden skalamæssige afstande. Af samme grund er de vældig meget til stede i vores fælles rum.

Alle Sophia Kalkaus værker er i øjenhøjde. Og inviterer ved deres insisterende nærvær og tilstedeværelse til åbne og ubestemmelige relationer og fortolkninger, et forhold som hun i stigende grad har understreget gennem det fotografiske arbejde, der kredser om kroppen i relation til den rumlige genstand eller den draperede skulpturelle krop, som selvstændige værker og som et metalag til det skulpturelle.

På baggrund af hendes stadige og stædige stræben efter at gøre en kunstnerisk forskel ønsker Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst at indstille Sophia Kalkau til Statens Kunstfonds hædersydelse.

Mere