Solvej Balle, f. 1962

Modtager af hædersydelse, tildelt i 2009 / Litteratur

Begrundelse for tildeling

Solvej Balle debuterede 24 år gammel med romanen Lyrefugl (1986), en ambitiøs robinsonade, der anbringer en ung kvinde på en øde ø, hvor hun må se stort set alt, hvad hun har lært, komme til kort, alle systemer smuldre – psykoanylyse, filosofi, æstetik viser sig lige så ubrugelige på øen som højhælede sko eller læbestift. Romanen blander på inciterende vis drøm, erindring, virkelighed og ikke mindst kultur- og civilisationskritik.

Efter denne episke udladning valgte Balle en smallere sti med udgivelsen & (1990). I denne bog, som i pendanten Eller (1998), er de egentlige aktanter rummet og tiden, og værkerne handler om, hvordan der handles med og slides på menneskene og tingene i hænderne på disse størrelser. Disse værker er stramt komponeret, hver eneste sætning bærer på maksimal betydning og er af maksimal skønhed.

Solvej Balle fik sit egentlige gennembrud i 1993 med Ifølge loven, der må betragtes som en litteraturhistorisk milepæl i 1990’erne og som straks blev solgt til udgivelse i en lang række lande. I fire beretninger skrives der op mod en lov, det være sig fysikkens, retsmedicinens eller en gammeltestamentlig. Som i & og Eller er det individuelle ved personerne nedkogt til et minimum, til fordel for en abstrakt eksistentiel vinkling af mennesket. Skønt personernes projekter er excentriske, er essensen det fællesmenneskelige: at vi går på to ben gennem verden, føler smerte, vandrer metabolismens bodsgang og dør.

I 2005 udkom Det umuliges kunst, som er et forsøg på at definere, hvad de forskellige kunstarter kan i forhold til hinanden, og hvad der er kunst og hvad der ikke er. I dette værk sprang Solvej Balle ud som polemiker, anderledes kan man vist ikke se hendes angreb på dele af kunsten i det 20. århundrede. Det er her på sin plads at nævne, at Solvej Balle som redaktør på Den Blå Port fra 1994-97 tilrettelagde en række præsentationer af kunstæstetik og filosofi – områder, som i høj grad må ses som basis for hendes skønlitterære værker, foruden selvfølgelig for Det umuliges kunst. Solvej Balle har en bachelorgrad i filosofi.

Senest er udkommet Frydendal – og andre gidsler (2008). Et værk, der med sin blanding af  erindringsstof og samtidskritik tager tråden op fra debutromanen. Værket handler om forfatterens egen barndom. Og om bedsteforældrenes gudsfrygtige hjem, der i dag fungerer som bordel. Med inddragelse af biografi og familiehistorie har Solvej Balle slået dørene op for nyt stof.

Selv om Solvej Balle i høj grad er blevet set som eksponent for 1990’er litteraturen og som generationsrepræsentant, er hun samtidig med sin insisteren på vidensbaserede områders plads i litteraturen og sit store intellekt en helt særlig stemme i landskabet.

Mere