Per Aage Brandt, f. 1944

Modtager af hædersydelse, tildelt i 2008 / Litteratur

Begrundelse for tildeling

Per Aage Brandt er et menneske med så mange talenter, at han er svær at sætte i kategori. Han er digter med et langt lyrisk forfatterskab bag sig. Han er også jazzpianist. Han er oversætter af både poesi og teori. Og så har han siden sin studietid ved Københavns Universitet i 1960erne været en af de fremmeste tværfaglige humanistiske forskere i Danmark. Og i samme bevægelse intens og passioneret formidler af internationale filosofiske og videnskabelige strømninger til den danske universitære offentlighed.

Semiotikken (læren om tegnene) har været hans hjertebarn, men fra denne base har han beskæftiget sig med sprogteori, sætningsanalyse, tekstteori, psykoanalyse, antropologi, kulturteori, arkitektur, billedkunst m.m.. Og senest kognitiv teori. »Før Elvis var der ingenting«, er det blevet sagt om ungdomskulturen. »Uden Per Aage Brandt havde der været ingenting«, kunne man med lige så stor ret sige om universitetsmiljøet sidst i 70erne og først i 80erne, hvor alle på de humanistiske fag, der ville noget andet end den triste dagsration af Frankfurter-skole og freudo-marxisme, måtte mødes på skumle lofter og i dybe kældre. Og her kom Brandt så og forelæste extra muros. Flere generationer af studerende og yngre forskere har meget at sige ham tak for hvad angår afgørende inspiration og introduktion til tanker og paradigmer, der ofte måtte gennem en længere karenstid i den akademiske undergrund før de blev til fast pensum på institutterne.

Samtidig er der nok ingen dansk forsker, der i større udstrækning end Per Aage Brandt har været i direkte kontakt med de kunstneriske miljøer som underviser og inspirator. Grænser, der for mange andre kan synes næsten umulige at forcere, som den mellem akademisk analyse og kunstnerisk skaben, bliver porøse, når Per Aage Brandt bevæger sig hen over dem.  I 1980ernes postmoderne opbrud var han en central skikkelse omkring Kunstakademiet og ”de vilde malere”. I 1987 grundlagde han sammen med Poul Borum Forfatterskolen i København, hvor han har undervist i mange år.

Mere