Ole Jensen, f. 1958

Modtager af hædersydelse, tildelt i 2008 / Kunsthåndværk & Design

Begrundelse for tildeling

Ole Jensen er uddannet kunsthåndværker med afsæt i keramikken, men arbejder i dag som designer i et tæt samarbejde med industrien. Han har i modsætning til mange af sine kolleger ikke ladet sig begrænse af sit felt, men kaster sig hellere end gerne ud i dybdegående eksperimenter med alskens materialer og fremstillingsteknikker, og beskæftiger sig således med et meget bredt felt af produkttyper, der gang på gang resulterer i både innovative og brugbare objekter. 

Med en vedholdende interesse for dagligdagens små og store udfordringer, er Ole Jensen både villig og dygtig til at finde nye vinkler inden for funktion, hvilket regelmæssigt resulterer i kommercialisering af produkter, der alle bærer præg af, at de er designet med både kyndige hænder og fantasifuldt hoved.

Ole Jensen arbejder således eksemplarisk som den moderne designer: uden barrierer, med nysgerrigheden og eftertænksomheden som vigtigste redskaber. Han formår at kaste sig ud i udfordringer af stærkt varierende natur, både selvsatte og på bestilling, uden nogen sinde at give køb på sit stærkt personlige formmæssige aftryk. Hans arbejde og ikke mindst metode er med andre ord forbilledligt.

Ole Jensen har modtaget et væld af priser både nationalt og udenfor landets grænser, heriblandt Torsten og Wanja Söderbergs Pris og Thorvald Bindesbøll Medaljen, og er repræsenteret på museer i ind- og udland, heriblandt The Victoria and Albert Museum i London.

Mere