Kirsten Dufour, f. 1947

Modtager af hædersydelse, tildelt i 2016 / Billedkunst

Begrundelse for tildeling

Kirsten Dufour har gennem hele sin karriere arbejdet ikke-kommercielt, ikke-monumentalt, men derimod opsøgt og udfordret de kollektive tilblivelses- og arbejdsprocesser. Med en gruppe med-studerende stiftede Kirsten Dufour allerede i sin tid på Kunstakademiet i 60’erne ”Kanonklubben”, der var en professorløs afdeling på Kunstakademiet med vægt på gruppeaktivitet og situationsbestemt kunst og var i den forbindelse en del af udstillingen ”Damebilleder”, der af mange regnes for kvindebevægelsens første kunstudstilling.

Kirsten Dufour har støttet og udviklet lokale græsrodsspirende samarbejder mellem kunstnere og borgere, og gennem dem skabt kunstnerisk værdi. Hendes relationelle kunst og dets tilblivelsesformer er blandt andet synligt i projekter som etableringen af Peoples Muzeum i den lille by Birziet i Palæstina og YNKB, der står for Ydre Nørrebros Kunst og Kulturbureau, hvor hun samarbejder og skaber på tværs af generationer og genrer. I regi af YNKB har Kirsten Dufour også arbejdet med projekter som Nørrekærbiennalen 2014, Foreningen Astrid Noacks Atelier og Bibliotekshaven på Blågårdsplads.

Kirsten Dufour hædres for hendes ukuelige og livslange engagement i hvordan kunsten kan integreres i samfundet og bruges til at udfordre sociale og politiske systemer.

Mere