Jens Thomas Arnfred, f. 1947

Modtager af hædersydelse, tildelt i 2013 / Arkitektur

Begrundelse for tildeling

Jens Thomas Arnfred er en gudsbenådet debattør og arkitekt og det er netop sammenkædningen af disse evner der gør, at han indstilles til fortjenesten i den livsvarige ydelse.

Jens Thomas Arnfred formulerer holdninger og visioner for arkitekturen, provokerende og oprørsk, så intet øje er tørt og sætter fingeren lige nøjagtig, der hvor det gør ondt. Men hvis det forblev der, var intet vundet. Det helt særlige er realiseringen af visionerne i en arkitektur af høj arkitektonisk kvalitet, der er hævet over tidsånden og hvor indholdet tæller. Arkitektur udført med en sublim æstetisk nerve, der både afslører en dyb indlevelse og en respekt for almindelige mennesker – og vel at mærke en arkitektur som de måske til og med har råd til.

Den trods og kærlighed til arkitektur har Jens Thomas Arnfred mestret på den mest intense måde at udtrykke, til forargelse for nogen, til dyb inspiration for andre – men aldrig ligegyldig. Det er sammen med Tegnestuen Vandkunsten, at Jens Thomas Arnfred har orkestreret og omsat denne kærlighed til arkitektur af verdensformat.

Jens Thomas Arnfred var med i den gruppe, som vandt SBI´s store konkurrence om tæt-lavt boligbyggeri i 1971, der efterfølgende førte til etableringen af tegnestuefællesskabet Vandkunsten. Tegnestuen har siden søsat det ene boligeksperiment efter det andet, med ledemotiver som kollektivisme og nærhed, i en fabulerende og frisættende arkitektur, der fandt sin form i collageagtige bebyggelser. De skabte almennyttige boliger, der var funktionelle, men samtidig udviste en lethed og skønhed i brugen af forgængelige og usnobbede materialer.

Tegnestuen har på fornemmeste vis videreført og nyfortolket det bedste i dansk arkitektur, nemlig boliger for almindelige mennesker af høj arkitektonisk kvalitet.

I kronologisk rækkefølge kan nævnes nogle af tegnestuens danske boligbyggerier, som tydeligt og markant repræsenterer denne fokuserede opmærksomhed, som bebyggelse og form, i helhed og detalje:                                        

  • Tinggården I, 1978 og II 1983                                                         
  • Jystrup Savværk,1984
  • Det Blå Hjørne på Christianshavn, 1989
  • Dianas Have, 1991
  • Økohusene, Skejby og Ikast, 1997
  • Torpedohallen, Holmen,2001
  • Teglværkshavnen, 2003
  • Bofællesskaberne Egebakken, Koglerne, Absalons Have og Glashusene,2004 
  • Rækkehuse og byhuse i de nye byområder Ørestad Syd og Margretheholmen, 2011

Ovenstående uddrag af en arkitektonisk perlerække påpeger vigtigheden i en videreførelse af en humanistisk boligarkitektur, der samtidig udtrykker samfundets demokratiske base. Jens Thomas Arnfred har været helt afgørende i udformningen af denne humane tradition.

Mere