Eva Koch, f. 1953

Modtager af hædersydelse, tildelt i 2009 / Billedkunst

Begrundelse for tildeling

Eva Koch er en af de sjældne og foranderlige skikkelser i dansk kunst, der fra sit udgangspunkt som traditionel billedhugger har bevæget sig over i installations- og mediekunsten. Hun er uddannet på Kunstakademiet i København 1985-92, og var gæsteelev på Universitetet i Barcelona 1989-90.

Eva Koch har med stort mod, stædighed og nysgerrighed skabt sit eget rum i nutidskunsten. Hun kom relativt sent i dialog med de væsentlige spørgsmål, der forandrede billedkunsten over mod en mere åben og medieorienteret virkelighedsopfattelse i begyndelsen af 1990’erne. Således entrerede hun Kunstakademiet som 32-årig som talentfuld men meget determineret kunstner, der i mødet med udfordringen fra omgivelserne og strømningerne i samtidskunsten forstod at flytte sig. Og hun flyttede sig hurtigt med det mentale overskud det kræver at gå nye veje. Fra tungt ladede mørke skulpturer åbnede hendes værker sig pludselig mod en knap så materiel udfoldelse. Hendes værk blev skabt med fokus på lyd- og rumlige omgivelser, hvorefter hun dedikerede sig yderligere mod videokunsten og de fortællinger om etnicitet, tilhørsforhold og personlige historier, som hun har forfinet siden.

Det er mennesket, der er i centrum i Eva Kochs kunst. Når hun bevæger sig og os med sine værker, er det globale udfordringer, vi står overfor men altid med en baggrund i det nære og personlige. Således har hun fokuseret på grønlandske såvel som spanske familiebaggrunde og gjort det med en ge-stus, der samler generationer i verdenskulturbilledet.

Eva Kochs forståelse af de nye muligheder, som video- og mediekunsten har afstedkommet, gav hende et solidt renommé som udstiller. Hun har vist sine værker internationalt og i mange sammenhænge fra gallerier over festivaler til deltagelse i Venedig Biennalen 2005 i Den Danske Pavillon. Hendes forankring i den danske billedhuggertradition kombineret med lysten, evnen og kampen for at erobre nyt stiller forventning om, at dansk kunst ikke er et overstået kapitel i global sammenhæng. Eva Koch står som en afklaret, seriøst arbejdende visuel historiefortæller med blik for mennesket – midt i kunstens malstrøm af urolige billeder.

På dette grundlag indstilles hun hermed som ny modtager af Statens Kunstfonds livsvarige ydelse.

Mere