Erik A. Frandsen, f. 1957

Modtager af hædersydelse, tildelt i 2014 / Billedkunst

Begrundelse for tildeling

Siden starten af 1980erne har Erik A. Frandsen været en særdeles tydelig og dynamisk arbejdende kunstner både i det danske og i det udenlandske kunstliv.

I modsætning til en stor del af hans jævnaldrende kunstnere, som trådte frem på arenaen omkring 1978 -79 med afsæt fra det Kgl. Danske Kunstakademi, er Erik A. Frandsen autodidakt. Sammen med andre kunstnere etablerede han ”Værkstedet Værst”, som udenfor kunstakademiets skærmende mure spillede en meget central rolle i det kunstneriske ryk, der ret hurtigt blev benævnt ”De unge vilde” - en eklektisk kunstpraksis med afsæt i tyske forbilleder.

Grupperinger holder sjældent længe i kunsten, allerede i midtfirserne er de fleste fra generationen gået solo, og de meget klare forbindelser til den tyske samtidskunst er trådt i baggrunden. Således også for Erik A. Frandsen. Han holder dog fast i det gestuelle og den ekspressivt ladede malemåde, men nye elementer tilføjes i form af hverdagsobjekter som skåle, bildæk og BHer sat fast på lærrederne, som en slags splint i øjet på beskueren. En forhindring for beskuerens glemmen sig ind i maleriets fortabelsesrum.

Det bliver også åbningen til et arbejde med mange forskellige materialer, og de rumlige effekter af objektmalerierne folder sig gradvis ud i maleriske totalinstallationer – med tiden i større og større fysisk format, hvor både fundne ting, neonrør, tekstiler og sædvanligt maleri finder anvendelse.

Der er en høj produktion og en rastløs energi i Erik A. Frandsens oeuvre. Med tiden, i takt med afklaringen af det kunstneriske univers, der interesserer ham, flytter han sig fra serie til serie af værker. Hans personlige fascinationsbilleder udsættes for mange forskellige transformationer. Fra den klassiske stucco lustro teknik, til stålbilleder fremstillet med vinkelsliber på rustfrit stål.

En stor del af Erik A. Frandsens værk tager afsæt i det figurative. Det kan være i form af billeder fra hans private liv, blomsterbuketter, interiører, fotografier som forlæg for en malerisk bearbejdning, og som værker i sig selv.

Indholdsmæssigt kredser hans arbejde omkring de basale ting i tilværelsen: det erotiske/seksuelle, hverdagslivet og døden (et meget stærkt genkommende tema hos mange af hans generationsfæller fra tiden omkring murens fald). For så vidt helt banale emner, men temaer enhver kender til. Det kræver radikale kunstneriske greb at vriste nyt ud af så almene temaer. Det ved Erik A. Frandsen godt, og det er netop i spændingen mellem temaet og dets kunstneriske, materialemæssige behandling og den modstand, det frembyder, at styrken i værkerne opstår.

Erik A. Frandsen har tidligt fanget både museernes og de private samleres interesse. Han er repræsenteret på mange museer, og han har haft lejlighed til at bide skeer med Documenta i Kassel, hvor han blev inviteret til at udstille i 1992.

Det er for hans lange, udtryksstærke oeuvre gennem over 30 år, at Erik A. Frandsen indstilles til Statens livsvarige hædersydelse.

 

Mere