Invitation til den danske byggebranche

Genstart det danske boligbyggeri!

Boliglaboratoriets dialogmøde

Den 21. januar 2020 kl. 16-18
Danneskiolds-Samøes Alle 51, Holmen, 1435 København

Tilmeld dig dialogmødet

Boligen har afgørende betydning for vores hverdag, vores livskvalitet og vores sociale liv – den danner rammen om vores liv. Hvis vi skal have hjemme i en hverdag og en samtid, der byder på forandringer – f. eks. forandringer af vores familiemønstre og klimaet – så skal boligbyggeriet nødvendigvis kunne svare på disse nye udfordringer.

På den baggrund inviterer Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg og foreningen Realdania nu bygherrer, arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører og entreprenører til at deltage i et nyt boliglaboratorium, der har som mål at udvikle 5-7 eksperimentprojekter, der skal realiseres rundt omkring i landet og demonstrere nye løsninger på de udfordringer, vi står overfor. Projekter, der kan realiseres på markedsvilkår inden for de eksisterende økonomiske rammer.

Nye udfordringer, nye muligheder

I Danmark er der nu registret 37 forskellige familieformer. Det kalder i sig selv på nye boformer og nye måder at skabe plads til fællesskabet. Mellem 30 til 40 % af det samlede drivhusgasudslip i Danmark stammer fra byggeriet. Det kalder også på radikalt nye måder at bygge og bo på, som svarer på de specifikke udfordringer og tager hensyn til såvel geografi, identitet, demografi som lokale fællesskaber.

Kun byggebranchen selv kan skabe nye og tidssvarende bud på samtidens udfordringer. Boliglaboratoriet skal derfor skabe det fornødne rum for og incitament til at genstarte traditionen for det gode danske boligbyggeri ved at udvikle og realisere nye konkrete bud på et af velfærdssamfundets arkitektoniske fundamenter: Den gode boligbebyggelse.

Tilmelding

Alle interesserede inviteres til at deltage i Boliglaboratoriets dialogmøde d. 21. januar kl. 16-18
Danneskiolds-Samøes Alle 51, Holmen, 1435 København

Kom og mød Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg og Filantropidirektør i Realdania Nina Kovsted Helk, der vil fortælle mere om visionerne og ambitionerne med Boliglaboratoriet. Hør nærmere om projektet, ansøgnings- og udvælgelsesprocessen.

Tilmeld dig dialogmødet

Luftfoto af by

Eksperimenter

Boliglaboratoriet ønsker byggebranchens hjælp til at udvikle tidssvarende boliger. Lad os sammen svare på boligbyggeriets udfordringer med nye eksperimenter:

Lad os få mere ud af færre ressourcer! 
Hvordan kan det byggede drage omsorg for klimaet? 

Lad os tilbyde nye boformer!
Hvordan kan boligen imødekomme vores ændrede livsmønstre og demografi?

Lad os bruge naturens potentialer!
Hvordan kan naturens iboende kvaliteter udnyttes til gavn for både bolig og klima?

Lad os redefinere den attraktive bolig
Hvad er nutidens svar på en god bolig, hvor det nøjsomme gøres attraktivt?

Lad os dele!
Hvordan kan nye rumlige organiseringer give grobund for nye fællesskaber, nye ejer- og organisationsformer?

Lad os styrke den gode byggeskik!
Hvordan kan vi bygge med forenklede byggetekniske løsninger, der bidrager til helheden?

Lad os udnytte de lokale potentialer!
Hvordan kan det der bygges afspejle stedets lokale betingelser?

Boliglaboratoriets mål er at realisere op til 5-7 byggeprojekter med stor variation i forhold til boligtypologier og geografisk spredning. De udvalgte projekter vil modtage økonomisk og faglig støtte. Boliglaboratoriet vil herudover skabe en platform for udvikling og drøftelse af reelle løsninger, såvel som at dokumentere, udstille og formidle resultaterne af eksperimenterne.

 

Luftfoto af by

Ansøgningsprocessen

  • Ansøgningsprocessen foregår over to runder. En opstarts- og kvalificeringsrunde samt en udvælgelsesrunde. 
  • Første runde indledes med opstartsmøde d. 21. januar 2020.  Ultimo februar afholdes et dialogmøde, hvor ansøgere kan få hjælp til at matche teams. Det er således ikke nødvendigt at stille med et fuldt team på dette tidspunkt i processen.
  • Hvem kan søge: bygherrer, arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører, entreprenør og andre parter fra byggebranchen som kan og vil bidrage til at genstarte traditionen for det gode danske boligbyggeri
  • Ansøgningsfrist:  ansøgningsfristen vil ligge ultimo april, herefter udvælges der en bruttogruppe, der går videre til anden runde. I den efterfølgende fase vil der være mulighed for at viderekvalificere ansøgningen inden den endelig ansøgning og udvælgelse ultimo juni 2020.
  • Ansøgningsrunderne skal sikre en udviklingsproces, hvor de bedste parter identificeres og alle de parter der skal til for at realisere projektet sidder med fra første dag. 
  • Det er en forudsætning for den endelige ansøgning til anden del af ansøgningsprocessen, at der søges med et fuldt finansieret byggeprojekt og et team bestående af alle de aktører, som skal til at for at realisere boligbyggeriet.

 

Mere