Brøndby Strand Parkens ikoniske skyline skrumper ind, da fem bygninger skal nedrives på grund af fund af miljøgiften PCB. Kunstner Morten Modin skal sammen med områdets beboere skabe ny kunst i området. Foto: Brøndby Strand Projektet.

”Mit håb er, at kunsten vil binde folk sammen”

Fem højhuse skal jævnes med jorden i Brøndby Strand, flere hundrede mennesker er genhuset, og dermed er Brøndby Strands ikoniske skyline under massiv forandring. Et borgerinddragende kunstprojekt skal de næste to år sætte fokus på områdets fremtid. Vi har talt med kunstneren bag om forventninger og håb for projektet.

26. januar 2022

Et af danmarkshistoriens største nedrivningsprojekter er ikke kun historien om nedbrydning, men også fortællingen om forandring og skabelsen af noget nyt.

I 2021 efterlyste Kunstfonden og Brøndby Strand Projektet en billedkunstner eller et kunstfagligt team til at gennemføre et toårigt offentligt kunstprojekt i Brøndby Strand Parken. Kunstprojektet er en del af en nedrivningsproces, der vil forandre Brøndby Strand Parken markant.

Nedrivningen sker som følge af, at den farlige miljøgift PCB har vandret gennem beton og glas i Brøndby Strand Parkens ikoniske skyline. I 5 af de 12 højhuse er koncentrationen så høj, at det ikke kan betale sig at renovere, og derfor skal bygningerne jævnes med jorden.

Kunstprojektet skal være et positivt afbræk fra byggerod og støj, og sidst i 2021 blev det endelige kunstneriske vinderforslag fundet, og fra februar rykker kunstner Morten Modin værkstedet til Brøndby Strand.

i samarbejde med beboerne

Morten Modin skal sammen med kurator Stine Kähler realisere projektet, de kalder ’Mennesker og teknologi’. Med høj grad af borgerinddragelse i både skitsefasen og i realiseringen af de endelige kunstværker, skal Morten Modin og områdets beboere i workshops og til åbne værkstedsaftener skabe nye blivende kunstværker med forskellige temaer, der tager udgangspunkt i lokalområdet. Netop varigheden og inddragelsen af borgerne, var det, der fik ham til at søge, fortæller han:

”Det tiltaler mig, at det er et toårigt projekt. Jeg har før lavet samarbejdsprojekter, hvor jeg først til allersidst når at føle, jeg kommer ind under huden på borgerne. Men i dette projekt bliver der både tid til at lære folk at kende og overveje og endda genoverveje processerne.”

Det betyder, at Morten Modin i sine workshopforløb har tid til at evaluere, bearbejde og lave om for derefter at lave nye workshoprunder og blive endnu klogere på, hvad borgerne ønsker. For som han siger, er det dem, der ved bedst.

”Man må erkende, at det er dem, som bor her, der har mest viden om området, og derfor er det vigtigt, at jeg lytter til, hvilke tanker de gør sig, og hvad de ønsker sig.”

3d-print og genbrugsplast 

Det er centralt for projektet, at det beskæftiger sig med fremtiden. Fremtiden for beboerne i området, men også fremtidens teknologier er i spil. Projektet skal nemlig ende ud i tre offentlige kunstværker, som er 3D-printet.

”Jeg har valgt at tage fremtidens Brøndby Strand bogstaveligt. Teknologien bag 3D-print udvikler og forandrer måden at producere på,” siger kunstneren.

Morten Modin har tidligere samarbejdet med unge om 3D-print. Her ses processen fra skulptur af ler til 3D-scanning til digital bearbejdning og til det endelige 3D-print. Foto: Morten Modin.

I workshoppene ønsker Morten Modin sammen med beboerne at forme analoge skulpturer i ler, scanne dem og bearbejde dem digitalt for at lave fysiske skulpturer i 3D-print. De 3D-printede skulpturer fremstilles af plastmaterialet PETG, der består af mindst 95 procent genanvendt plast. Morten Modin glæder sig til at vise områdets unge, hvordan man også kan arbejde med teknologi.

”Jeg glæder mig til at vise, hvad 3D-print kan, og hvordan det kan bruges som kulturelt produktionsapparat. Jeg ønsker at få nogle af de unge til at opleve og overveje, at der er en anden måde at arbejde teknologisk end bare sociale medier og det underholdende. Man kan faktisk skabe noget.”

En 3D-printet skulptur er ikke blot begrænset til selve printerens størrelse. Morten Modins skulptur af Struensees afhuggede hoved er samlet af cirka 30 dele og måler 2 x 2,5 x 2,5 meter. Foto: Martin Fabricius Buchwald. Fra 'DE UØNSKEDE' på Kongegaarden.

forandring

Det er arkitekterne Svend Høgsbro og Thorvald Dreyer, der tilbage i 70’erne skabte højhusene på 16 etager, som i dag står som vartegn for Københavns Vestegn og minder om den massive byudvikling, der skete i 60’erne og 70’erne.

Og det er ikke uden omkostninger at begive sig ud i at nedrive et stykke danmarkshistorie. Nedrivningen er så omfattende, at den over flere år vil skabe væsentlige gener for områdets beboere. Hundredevis af lejere er blevet genhuset, og de øde områder omkring de fem forladte højhuse kan opleves utrygge. Tung trafik, støjgener og trafikomlægninger præger området og vil gøre det de kommende år.

Kunstprojektet skal være en positiv kontrast til de mange gener nedrivningen har for beboerne. Men ikke alle kan se meningen med etableringen af ny kunst, fortæller Morten Modin:

”På mine besøg er jeg blevet spurgt ’Hvad kan du egentlig?’ ’Du kan jo ikke skabe nye huse til os’. Min opgave er på bedst mulig vis at skabe opmærksomhed omkring, at området er i forandring, tiden går, og der kommer nye unge til. Jeg ser det digitale og 3D-print som oplagt til at illustrere den bevægelse,” siger han og fortsætter:

”Mit håb for projektet er at binde så mange mennesker sammen som muligt omkring de kunstneriske projekter og få de færdige kunstværker til at fortælle en historie om to år. Jeg håber, værkerne integrerer sig, er stedsspecifikke og er spændende for dem, der bor her, og for dem der kommer forbi.”

Morten Modin flytter til februar sit værksted fra Måløv til centrum af Brøndby Strand Parken. Her bliver han en del af et mini-kulturhus, hvor mange af områdets beboere blandt andet går til undervisning, sport og andre kulturelle aktiviteter.

Fakta

3D-printer
3D-printer i færd med at printe Morten Modins skulptur 'Det Kritiske Punkt For Intethed', der er udstillet i Deep Forest Art Land.

Fakta

Brøndby Strand Projektet

  • I 2017 stemte højhusenes beboere ja til en nedrivning af fem af de i alt 12 højhuse. De skal være revet ned inden udgangen af 2023.

  • I 2021 efterlyste Legatudvalget og Brøndby Strand Projektet en billedkunstner eller et kunstfagligt team til at gennemføre et toårigt offentligt kunstprojekt i Brøndby Strand Parken.

  • Morten Modin og kurator Stine Kählers vinderforslag blev fundet blandt 28 indkomne forslag.

  • Gennem kunstprojektet ’Mennesker og teknologi’ etableres et 3D-værksted, hvor blandt andre områdets børn og unge skal arbejde kunstnerisk med scanning, modellering og print. I sidste ende kommer det toårige kunstprojekt til at resultere i tre offentlige kunstværker.

 

Mere