Rådgivning til statslige bygherrer

Hvis du er statslig bygherre, skal du afsætte midler til kunst i forbindelse med ny-, om- eller tilbygning, og du skal søge rådgivning hos Kunstfonden.

Hos Kunstfonden giver vi dig rådgivning om, hvordan kunst indgår i en helhedstænkning sammen med arkitekturen, og hvordan kunst kan tilføre kvalitet og identitet til det miljø, der bliver bygget, så det højner brugernes oplevelse af stedet.

Kunst i statslig byggeri

Som statslig bygherre skal du afsætte et beløb til kunst i forbindelse med nybyggeri og moderniseringer i staten. Det er beskrevet i ’Kunstcirkulæret’, der også fastslår, at statslige bygherrer skal henvende sig til Kunstfonden. I Kunstfonden vurderer vi, om byggeriet er egnet til kunst, og aftaler den videre proces med jer, når kunstneren skal findes og kunstværket skal realiseres.

Læs om kunstcirkulæret på retsinformation 

Læs om vejledning til kunstcirkulæret

Vejledning til cirkulæret beskriver Kunstfondens rådgivende rolle i forhold til statslige bygherrer.

Hvad er formålet med Kunstcirkulæret? 

Det overordnede formål med Kunstcirkulæret er at berige det miljø, der bliver skabt i nye statslige byggerier og formidle kunstoplevelser til et bredt publikum, som ellers ikke beskæftiger sig med ny kunst. Ved at inddrage kunst i planlægningen af et byggeri, kan den bidrage til at gøre bygningen mere levende og varieret.

Meningen med Kunstcirkulæret er også at give kunstnerne mange forskellige opgaver og en gang imellem vove at satse på ny kunst, som ikke nødvendigvis skal være der i hele bygningens levetid.

Det rådgiver Kunstfonden om

Nedenfor kan du læse mere om, hvilke faktorer der spiller ind, når vi blandt andet rådgiver om, hvornår et byggeri er egnet til kunst og hvordan I får succes med at integrere kunst i jeres bygning.  

Hvornår er byggeriet egnet til kunstnerisk udsmykning?

I Kunstfonden yder vi rådgivning om, hvorvidt et byggeri er egnet til kunst. Her kigger vi blandt andet på, om det er en bygning med offentlig adgang eller et stort antal ansatte. Men vi ser også på bygningens brugergrupper, arkitektur, funktion eller tekniske installationer, der kan have indflydelse på vores vurdering.

Hvordan tilrettelægges processen, så kunsten bliver integreret i bygningen?

Vi opfordrer til, at kunstneren bliver inviteret ind tidligt i processen og bliver inddraget i en dialog med bygherre, arkitekter og rådgivere. På den måde får I succes med at integrere kunsten i et byggeri. Kunstnere arbejder stedsspecifikt og tager udgangspunkt i fysiske, sociale eller kulturelle forhold. Kunstnerens stedsspecifikke løsninger er altså helt unikke løsninger, der bliver en del af byggeriet.

I Kunstfonden har vi stor erfaring med at rådgive kunstnere i forbindelse med at realisere kunst i samspil med arkitektur. På baggrund af vores erfaring på området, har vi desuden udarbejdet anbefalinger til, hvordan bygherren skal indgå aftaler med kunstnere. Da Kunstfonden kun leverer kunstfaglig rådgivning under Kunstcirkulæret, skal bygherre og kunstner dog altid sikre sig juridisk hjælp, når I skal indgå kontrakter. 

Hvordan vælger vi kunst til stedet og brugerne?

Med overblik over den danske kunstscene, yder vi kunstfaglig rådgivning, når I skal vælge en kunstform og en kunstner til byggeriet.

Kunstfondens Legatudvalg for Billedkunst gennemgår hvert år omkring 800 ansøgninger fra danske billedkunstnere og besøger udstillinger i hele landet. Det giver udvalget et overblik over kvaliteten af og spændvidden i danske kunstneres produktion her og nu. Den viden sætter udvalget i spil, når de vælger en enkelt kunstner, udskriver en konkurrence mellem flere kunstnere eller andet.

Sådan kan vi i Kunstfonden nå frem til det rigtige match mellem et konkret byggeri, specifikke brugere og et kunstnerisk udtryk.

Mere