Begrundelse

Kvinde i profil op ad en døråbning
Grete Aagaard. Foto: Aarhus Billedkunstcenter

Det treårige arbejdslegat (855.000 kr.)

Billedkunst 2021

Tilbage til nyhed

Begrundelse

Grete Aagaard

Grete Aagaard arbejder med et udvidet kunstbegreb, hvor hun med afsæt i en projektorganiseret praksis undersøger og udvikler kunst som kollektive, kritiske og æstetiske processer.

Grete Aagaards kunstneriske praksis retter sig primært mod projekter i det offentlige rum, men involverer også omfattende, fælles researchprogrammer inden for social urbanitet, historie, identitet, ligestilling og repræsentation.

Siden 2015 har Grete Aagaard været den centrale aktør i udviklingen af den kunstneriske platform ”Sigrids Stue” i Gellerupparken i Aarhus. Grete Aagaard beskriver selv Sigrids Stue som ”en platform, der undersøgende, kritisk og imødekommende engagerer sig i den aktuelle byudvikling, historien og i de mennesker, som lever og bor der.”

Med en imponerende energi og en lige så imponerende, sej tålmodighed, men også med stort menneskeligt overskud og nærvær, har Grete Aagaard formået at skabe Sigrids Stue som en platform, hvor et kritisk, indlevende og fagligt kompetent blik følger og fortolker den aktuelle udvikling i det kontroversielle boligområde.

Det er kendetegnende for Grete Aagaards kunstneriske arbejde, at hun både igangsætter og udvikler konkrete, praktiske samarbejder med involvering af lokale beboere, og anlægger overordnede historiske og teoretiske undersøgelser, der skaber værdifuld viden om konsekvenserne af de store, strukturelle forandringer området undergår.

Med sin evne til at skabe tværfaglige og involverende fællesskaber, sit indgående kendskab til politiske processer og magtstrukturer, har Grete Aagaard skabt et meget levende og engageret fællesskab, der er i stand til at være medspiller i den store transformering af Gellerupparken.

For sin engagerede og inkluderende praksis, og sin visionære og empatiske perspektivering af kunstens mulighed i det fælles sociale rum, tildeles Grete Aagaard Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat.

Om kunstneren

Grete Aagaard er uddannet på Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam og har studeret Kunsthistorie samt Æstetik og Kultur på Aarhus Universitet.

 

Mere