Tina Ratzer er kunstneren bag det nye lysværk på Stengårdsvej i Esbjerg. Værket vil lyse op hver aften i 50 forskellige farvekombinationer Foto: Torben Meyer.

Værk kaster nyt lys på Stengårdsvej

Fra workshops med maling, papir og farvevifter til et blivende værk, der åbner Stengårdsvej op for resten af Esbjerg by. Nu, hvor værket er ude af kunstneren Tina Ratzers hænder, er det givet tilbage til dem, der har skabt det i første omgang.

17. november 2021

Noget er forandret på Stengårdsvej i Esbjerg. En af de 42 gule murstensgavle i boligblokkvarteret er nemlig badet i farver og former. En portal har åbnet sig og inviterer indenfor.

Lysværket ’PORTAL’ har været to år undervejs og er kulminationen på en række workshops varetaget af kunstner Tina Ratzer. Workshoppene er en del af projektet ’6705 + Statens Kunstfond', hvor Kunstfonden sammen med Esbjerg Kommune, lokale kulturaktører og borgere har arbejdet for at skabe kunstoplevelser, blivende værker og inddragende kunstaktiviteter for børn og voksne på Stengårdsvej og den lokale folkeskole, Bakkeskolen. Steder, hvor kunsten ikke nødvendigvis har været en naturlig del af beboernes dagligliv eller de fælles byrum.

indtryk og aftryk

Man kunne måske tro, at det ikke ville vække interesse at sidde med en fremmed kunstner og udvikle kunstkoncepter til Stengårdsvej. Men Tina Ratzers tilgang var blot at være til stede, hvor folk var, og det gav pote.

I bydelshuset Krydset fangede hun de unge, i det multietniske aktivitetshus Mosaikken fik hun fat i de ældre, og på cykelstierne talte hun med alle dem midt i mellem. Selv bor Tina Ratzer ikke i Esbjerg, men i perioden med de omkring 20 workshops slog hun sig ned i Stengårdsvej-kvarteret tre dage af gangen. Her har hun samarbejdet med cirka 100 af områdets beboere i alle aldersgrupper.

”Dem, der havde lyst kunne bare sætte sig, og det var der mange, der gjorde. Nogle blev i 10 minutter og andre i flere timer. Jeg fortalte ikke om alt muligt teknisk, det var ’hands on’ fra første øjeblik. Jeg fortalte heller ikke meget om mig selv, det kom løbende. Det handlede nemlig ikke om mig, men om dem, om at være i proces og lave noget i fællesskab,” siger tekstildesigneren.

Gennem workshoppene fandt hun og deltagerne former og farver, der er karakteristiske for området. De har været gennemgående for arbejdet med kunsten og grundlag for det blivende værk. Her fandt de blandt andet frem til nogle aflange former, som er inspireret af vindmøllerne ved Esbjerg havn, den fulde cirkel, der stammer fra en karakteristisk udsmykning ved indgangene til boligblokkene og halvcirkler inspireret af de farveøvelser, der er foregået undervejs i processen.

portal

Hverken Tina Ratzer eller workshopdeltagerne vidste, hvad arbejdet præcist skulle ende ud i. En præmis de yngste fuldt og helt accepterede. Sværere var det for de ældre i aktivitetshuset Mosaikken. Direkte angstprovokerende har processen været for kunstneren selv.

”Det var en berigelse at gå i gang med noget, som jeg ikke vidste, hvor bar hen. Alt, jeg vidste, var, at jeg havde frie hænder til at eksperimentere med mine arbejdsmetoder, men at jeg også gerne ville nå i mål på en eller anden måde. Det har lært mig at give slip, idet min rolle har været at samle trådene og få samlet det til et værk. Men det er på sin vis ikke mit værk, for jeg har ikke komponeret og valgt værkets farver. Det har været et stort ansvar at stå med, men en gave at få lov til at prøve mit virke af på ny,” siger Tina Ratzer.

Områdets farver og former er blevet oversat til kunstværket 'PORTAL'. Lysværket blev indviet den 11. november 2021. Foto: Torben Meyer.

Det blivende aftryk på en af Stengårdsvejs 42 gavle blev skabt en eftermiddag ved en af de sidste workshops, hvor den dengang otte-årige Hamda mødte op.

”Det er en portal,” sagde Hamda uden tøven i stemmen, da Tina Ratzer spurgte ind til værket på bordet foran den otte-årige pige. Kunstneren blev straks betaget.

”Hamdas værk er så interessant og stærkt. Det har en god komposition, og jeg blev med det samme draget af det. Det har en balance, der er poesi i farvekompositionen og en symmetri, som vi mennesker så godt kan lide,” siger Tina Ratzer begejstret, som hun fortæller om den skitse, der er blevet til det blivende lysværk på Stengårdsvej.

Stengårdsvej ligger ret isoleret og er ifølge kunstneren et område, som man kun besøger, hvis man har et ærinde der. Men det kan værket måske være med til at lave om på. Tina Ratzer ser nemlig det nye lysværk som en portal, der åbner området – også for mennesker, der normalt ikke har deres gang der. Portalen inviterer ind og bliver en slags bindeled.

”shit, hvor er det fedt!”

Begejstringen er ikke svær at spore hos Tina Ratzer. Mens hun fortæller om værket, der nu har fundet sin plads på den gule murstensgavl, udbryder hun: ”Shit, hvor er det fedt”. Hun har været oppe i mod sin egen præcision, men er glad for, at hun har bibeholdt dimensionerne i Hamdas oprindelige værk.

”Først rettede jeg værket op, da jeg tegnede det op til lysskiltene, men det døde det af. Det er ikke interessant, at det bliver ret og lige. Det interessante er det borgerinddragende, ærligheden i det håndholdte, og det har jeg netop forfulgt. Det er borgernes værk, og det giver det liv, at det er dem, der har lavet det, dem, der kan fortælle historien om, hvordan det er blevet til, og det er deres former og farver,” siger hun.

’PORTAL’ på Stengårdsvej i Esbjerg blev indviet d 11. november 2021.

 

Fakta

Papirudklip
Den dengang otteårige Hamda mødte op til en af Tina Ratzers workshops. Her blev værket 'PORTAL' skabt.

Fakta

6705 + STATENS KUNSTFOND

I projekt ’6705 + Statens Kunstfond’ har vi fra 2019 til 2021 afsat 3,6 mio. kroner til at skabe kunstoplevelser for børn og voksne på Stengårdsvej i Esbjerg. Det har udmøntet sig bredt inden for kunstgenrerne. Eksempelvis:

  • På Bakkeskolen har eleverne haft et forfatterforløb, hvor 0. til 6. klasserne har haft besøg af en række forfattere. Kunstner Thomas Dambo har desuden skabt ’Fortællegrenen’, der skal vække inspiration og begejstring.
  • 100 kunstværker er at finde i festsalen på Bakkeskolen, som er blevet udsmykket med en helt unik samling af Erik Hagens’ værker.
  • Teatergruppen Collective Bleeding har opført vandreforestillingen ’Næste Station Stengårdsvej’, hvor områdets beboere var med til at præge forestillingen.
  • Elever fra Bakkeskolen, Spangsbjergskolen og Boldesager Skole har gennem undervisningsforløbet ’Strøm til Børn’ lært at komponere deres egen musik på iPads. Syddansk Musikkonservatorium og Esbjerg Kulturskole har samarbejdet om projektet.

 

Mere