Tilskud på 100.000 kr. eller derunder

Hvis du har modtaget et projekttilskud på 100.000 kr. eller derunder fra Statens Kunstfond, skal du indsende en erklæring om, at din støttede aktivitet er blevet aflyst som følge af myndighedernes foranstaltninger knyttet til COVID-19.

Blanket:
Indsend COVID-erklæring

Husk signering med NemID

Når du har indsendt den elektroniske erklæring modtager du en kvittering for indsendelsen på mail. Herefter skal du ikke gøre mere.

Dog skal du være opmærksom på, at Slots- og Kulturstyrelsen efter vurdering kan anmode dig om at fremsende yderligere dokumentation.

Indsend elektronisk

Erklæringen er en elektronisk blanket, som skal indeholde:

  • Navn og CVR/CPR-nummer
  • Journalnummer (dette fremgår af bevillingsbrevet)
  • Projekttitel
  • Det bevilgede beløb
  • En erklæring på tro- og love ift. at den støttede aktivitet mv. ikke har kunnet påbegyndes eller gennemføre i perioden 9. marts – 8. juni 2020, som følge af myndighedernes foranstaltninger knyttet til COVID-19
  • En erklæring om, at den samlede planlagte aktivitetsperiode skulle have ligget i perioden 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020, eller alternativt en angivelse af start og slut dato for aktiviteten.
  • E-mailadresse
  • En erklæring om, at alle udgifter til 3. part er afholdt som beskrevet i ansøgningens budget

Du signerer erklæringen ved at indsende den med Nem ID.

Betingelser for at kunne bevare tilskuddet

Du står inde for, at din aktivitet er aflyst som følge af COVID-19

Når du afgiver din erklæring står du inde for, at dit projekt eller din aktivitet ikke har kunnet påbegyndes eller gennemføres som følge af myndighedernes foranstaltninger knyttet til COVID-19.

Du står også inde for, at enten hele eller dele dit projekts samlede aktivitetsperiode skulle have ligget fra 9. marts til og med 8. juni 2020.

Det er vigtigt at bemærke at afgivelse af falsk erklæring, kan straffes med straffelovens §163.

Hvis dele af aktiviteten ligger uden for perioden

Hvis dele af din aktivitetsperiode skulle have ligget uden for perioden fra 9. marts til og med 8. juni 2020, skal du angive i din erklæring, hvilke datoer aktivitetsperioden lå inde for.

Det er vigtigt at bemærke, at Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve tilskud tilbagebetalt for den del af aktivitetsperioden, der ligger uden for perioden fra d. 9. marts til og med 8. juni 2020, hvis aktiviteten ikke er gennemført.

Stikprøver

I Slots- og Kulturstyrelsen udtager vi en andel af projekttilskuddene til stikprøver, og beder om dokumentation for aflysning, samt at eventuelle forpligtelser overfor 3. part er overholdt. Hvis dit projekt udtages til en stikprøve, giver vi dig besked inden for fem uger, efter vi har modtaget din erklæring. Hvis dit projekt bliver udtaget til stikprøve, vejleder vi dig i, hvad du skal indsende. 

Gem dine kvitteringer og dokumentationer

Vi beder ikke om dine bilag, kvitteringer eller lignende, når vi modtager din stikprøve. Det sker dog, at vi beder om dokumentation for projektets økonomi samt dokumentation for aflysning og for at eventuelle forpligtelser overfor 3. part er overholdt, fra udgangen af det år samt , hvor projektet er afsluttet og fem år frem. Det er derfor vigtigt, at du gemmer dine regnskabsmaterialer, som for eksempel bilag og kvitteringer i den periode.

Mere