Tilskud på 100.000 kr. eller derunder

Har du fået et projekt- eller aktivitetstilskud på 100.000 kr. eller derunder fra Statens Kunstfond eller de Regionale Kunstfonde? Og har du ikke kunnet påbegynde eller gennemføre din støttede aktivitet i perioden fra og med den 19. december 2021 til og med den 1. februar 2022 som følge af myndighedernes nyeste COVID-19-restriktioner? Så skal du indsende en erklæring om, at din støttede aktivitet er blevet aflyst.

Blanket:
Indsend COVID-erklæring

Husk signering med NemID

Når du har indsendt den elektroniske erklæring, modtager du en kvittering for indsendelsen på mail. Herefter skal du i udgangspunktet ikke gøre mere. Vi henvender os til dig, hvis dit projekt udtrækkes til stikprøve.

Desuden skal du være opmærksom på, at Slots- og Kulturstyrelsen efter vurdering kan anmode dig om at fremsende yderligere dokumentation.

INDSEND ELEKTRONISK

Erklæringen er en elektronisk blanket, som skal indeholde:

  • Navn og CVR-/CPR-nummer
  • Journalnummer (dette fremgår af bevillingsbrevet)
  • Projekttitel
  • Det bevilgede beløb
  • En erklæring på tro- og love om, at den støttede aktivitet mv. ikke har kunnet påbegyndes eller gennemføres i perioden fra og med den 19. december 2021 til og med den 1. februar 2022 som følge af myndighedernes nyeste COVID-19-restriktioner.
  • En erklæring om, at den samlede planlagte aktivitetsperiode skulle have ligget i perioden fra og med den 19. december 2021 til og med den 1. februar 2022. Ligger aktivitetens start- og/eller slutdato uden for perioden, skal der angives en start- og slutdato for aktiviteten, læs nærmere nedenfor.
  • E-mailadresse
  • En erklæring om, at alle udgifter er afholdt, eller at der er indgået aftale om at afholde udgifterne, og at alle udgifter til tredje part er afholdt som evt. beskrevet i ansøgningens budget.

Du signerer erklæringen ved at indsende den med NemID.

BETINGELSER FOR AT KUNNE BEHOLDE DE DELE AF TILSKUDDET, DU ALLEREDE HAR BRUGT

DU STÅR INDE FOR, AT DIN AKTIVITET ER AFLYST SOM FØLGE AF COVID-19

Når du afgiver din erklæring står du inde for, at dit projekt eller din aktivitet ikke har kunnet påbegyndes eller gennemføres som følge af myndighedernes nyeste COVID-19-restriktioner.

Du står også inde for, at enten hele eller dele af dit projekts eller aktivitets samlede aktivitetsperiode skulle have ligget fra og med den 19. december 2021 til og med den 1. februar 2022.

Afgivelse af falsk erklæring kan straffes ifølge straffelovens §163.

HVIS DELE AF AKTIVITETEN LIGGER UDEN FOR PERIODEN

Vi dækker ikke de dele af din aktivitetsperiode, der lå uden for perioden fra og med den 19. december 2021 til og med 1. februar 2022. Derfor skal du angive i din erklæring, hvilke datoer dit projekt eller aktivitet lå inden for.

Det er vigtigt at bemærke, at Slots- og Kulturstyrelsen kan kræve tilskud tilbagebetalt for den del af aktivitetsperioden, der ligger uden for perioden fra og med den 19. december 2021 til og med den 1. januar 2022, hvis aktiviteten ikke er gennemført.

STIKPRØVE

I Slots- og Kulturstyrelsen udtager vi en andel af projekt- og aktivitetstilskuddene til stikprøver, hvor vi beder om dokumentation for aflysningen, samt dokumentation for at eventuelle forpligtelser overfor tredje part er overholdt. Hvis dit projekt udtages til en stikprøve, giver vi dig besked inden for fem uger, efter vi har modtaget din erklæring. Hvis dit projekt bliver udtaget til stikprøve, vejleder vi dig i, hvad du skal indsende.

Læs mere om dokumentationskrav i Spørgsmål/Svar sektionen

GEM DINE KVITTERINGER OG BILAG

Vi beder ikke om dine bilag, kvitteringer eller lignende. Vi kan dog bede om dokumentation for projektets økonomi samt dokumentation for aflysning og for at eventuelle forpligtelser overfor tredje part er overholdt fra udgangen af det år hvor projektet er afsluttet og fem år frem. Det er derfor vigtigt, at du gemmer dine regnskabsmaterialer, som for eksempel bilag og kvitteringer i den periode.

Mere