Sundhedshuset i Albergslund. Foto: Dorthe Krogh Foto: Dorthe Krogh Foto: Dorthe Krogh Foto: Dorthe Krogh Foto: Dorthe Krogh Foto: Dorthe Krogh

Taler til kroppen

Sundhedshuset Albertslund har fået en kunstnerisk totalinstallation, der motiverer til bevægelse og fantasi.

6. marts 2019

”Jeg har udformet en udsmykning, der hele tiden forandrer sig, forskyder sig og inviterer til bevægelse, men som samtidig kan opleves i detaljen. Fx imens man sidder på motionscykel, dyrker yoga, holder en lille kaffepau­se eller bare går og venter på, at det bliver ens tur til at træne.” siger Thorgej Steen Hansen om det omfattende kunstværk, han har skabt til Sundheds­huset Albertslund.

Rytmisk farvemylder

Kunsten er integreret i huset og folder sig ud på vægge og søjler i træningsafsnittet på 1. sal og på en tilstødende trappe fra 0-5. sal, der bruges til genoptræning. Her møder man et rytmisk farvemylder i grundfarverne i rød, gul, grøn, blå og sort. Farver man fx genkender fra sport og bevægelse. Fra optegninger på gulvet i sportshallen, fra madrasser og bolde til gymnastik og sågar i de olympi­ske ringe.

Geometri og symboler

Overalt kommer geometriske grundfor­mer til syne: Trekanter, rektangler, cirkler, trapezer og kvadrater. Og flere steder bliver der skabt 3D-agtige effekter, der giver fladerne nyt liv og sætter gang i fantasien: Vinduerne ved trappen ’stikker ud’ fra væggen. Søjlerne i Spejl- og Flexsalen står og vrider sig. Mens de store gule, røde og grønne fla­der måske bliver huse langs en villavej.

Hvorfor kunst i et sundhedshus?

I sundhedshuset er man bevidst om, hvordan de fysiske rammer påvirker de daglige brugere af huset. Leder af Sund­hedshuset Mette Gerhard forklarer: ”Kunst kan være med til at skabe liv og motivation og dermed bidrage til et godt og sundt liv. Helt konkret når hofteopererede lige vil nå længere op ad træ­ningstrappen for at se, hvad der gemmer sig om hjørnet.”

Hun tilføjer: ”Vi har fået et kunst­værk, der signalerer bevægelse og energi. Det understøtter dermed den opgave, som vi varetager med genoptræning i Sundhedshuset.”

Kunst fra kælder til kvist

Kunstværket er samlet set en ’totalinstal­lation’. Det kan opleves som en ubrudt helhed fra kælder til kvist, men også i selvstændige brudstykker alt afhængig af, hvor i huset man støder på værket. Overalt strækker kunsten sig helt ud i hjørnerne – både på de enkelte flader og i huset. Øjne­ne og kroppen opfordres til at følge med.

Rummenes egen rytme

Det er detaljer i arkitekturen, som har bestemt udsmykningens formmæssige forløb. Fra hjørnerne af døre, vinduer, søj­ler går der linjer ud til rummenes hjørner i loftet eller gulvet. Der opstår stribeforløb og zigzaggende mønstre fra gulv til loft hen over væggen. Udover bemaling på sel­ve væggen, er der også stribede trælægter, som kunstneren kalder ’rytmestænger’. Det samlede resultat er rytmiske forløb, som hele tiden forskydes med skiftende farver og flader.

Fakta

Den 25. februar 2019 indviede Sundhedshuset Albertslund Thorgej Steen Hansens værker. Med støtte fra Statens Kunstfonds pulje ”Kunst i det offentlige rum” er værkerne nu en permanent del af sundhedshuset. Alle er velkomne til at besøge stedet og opleve den samlede udsmykning på vægge og den trappe, der bruges til genoptræning. 

Thorgej Steen Hansens projekt er støttet af Statens Kunstfond med 150.000 kr. og Albertslunds egen finansiering på 300.000 kr.

Mere