Privatlivspolitik

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Slots- og Kulturstyrelsen indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside og anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder på hjemmesiden.

1. Indsamling af personoplysninger

2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

3. Samtykke

4. Sikkerhed

5. Dine rettigheder

6. Links til andre hjemmesider

7. Ændringer af privatlivspolitikken

8. Kontakt 

1. Indsamling af personoplysninger

Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger. 

Bemærk, at visse personoplysninger er nødvendige at indsamle for at du kan anvende hjemmesidens funktioner. Det vil fremgå af de relevante formularer, om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri. Hvis afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende felt være markeret med en stjerne (*). Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse fra dig.

Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne. 

2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de funktioner og formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter lovgivningen (fx i relation til statens sikkerhed).

Behandlingsområde

Formål

Hjemmel

Myndighedsområdet

Behandlingen har til formål at frede bygninger og godkende alle ændringer på de fredede bygninger samt at tildele tilskud. 

 

 

 

Bygningsfredningsloven, jf. bekendtgørelse nr. 1442 af 12/12 2010

 

Museumsloven og Driftstilskudsloven, jf. lov nr. 1531 af 21/12 2010 samt bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12 2010 og bekendtgørelse nr. 652 af 27/12 2013

Tilskud under Statens Kunstfond

Behandlingen har til formål at tildele tilskud og hædersydelser.

Lov om Statens Kunstfond

 

Driftstilskud

Behandlingen har til formål at tildele tilskud.

Biblioteksloven, Europanævnet (bekendtgørelse nr. 631 af 09/09/2011 og bekendtgørelse nr. 632 af 02/06/2017)

Love- og bekendtgørelse om folkehøjskolen

Øvrige tilskudssager 

Behandlingen har til formål at tildele tilskud

Finansloven, Slots- og Kulturstyrelsens driftsbevilling 21.11.11

Statistik/brugerundersøgelser. Hvert andet år gennemføres en brugerundersøgelse blandt de brugere, som har været i kontakt med Slots- og Kulturstyrelsen inden for det seneste år.

Behandlingen har til formål at forbedre Slots- og Kulturstyrelsens service overfor brugerne.  

Via oplysning om anvendelse af persondata til statiske formål eller via samtykke. Undersøgelserne foretages altid anonymt og du vil ikke kunne identificeres via dine svar

Udlejningsadministration

 

Behandlingen har til formål udleje bygninger og haver til arrangementer. 

Indgåelse af kontrakt 

Udbud

 

Behandlingen har til formål at gennemføre udbud. 

Udbudsloven §162, stk. 3, nr. 2, §135 §152

Nyhedsbreve 

 

Behandlingen har til formål at servicere tilmeldte abonnenter med de relevante nyhedsbreve fra Slots- og Kulturstyrelsen

Persondataforordningen art. 6 og art. 7

 

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores Cookie-politik, som du kan finde her cookiepolitik

Behandling af personoplysninger, som vi indsamler gennem cookies, er baseret på dit samtykke. Du kan læse mere om vilkårene for afgivelse af samtykke i afsnit 3 nedenfor.

Formålene med brug af information, som indsamles gennem cookies er:

  • Statistik (Siteimprove): Vi fører statistik over brugen af vores websider, sådan at vi bedst muligt kan tilpasse dem brugernes behov. Vi indsamler blandt andet oplysninger om antal besøg, gennemsnitlig besøgsvarighed og færden rundt på siderne. Vi anvender i denne forbindelse teknologi fra det danske firma Siteimprove, som indsamler og opbevarer webdata for os. Vi ejer imidlertid de data, der indsamles, og vi har en skriftlig aftale med Siteimprove, som sikrer, at data opbevares på dansk jord, og at de udelukkende bearbejdes ud fra vores instrukser.
  • Valg af skriftstørrelse: Har du ændret størrelsen af skriften på vores site, husker en cookie dette, så du ikke skal genvælge skriftstørrelsen, hver gang du skifter side.
  • E-publikation (Issuu): Issuu er et program, der bruges til at vise dokumenter på en hjemmeside. Når en bruger fx vil læse en rapport fra slks.dk, bliver der lagret en cookie fra Issuu i browseren.
  • Formularer: Har du udfyldt en formular på vores site, husker en cookie, hvad du har fyldt ind i de enkelte felter, således at du ikke skal genskrive alt, hvis du skal rette noget i formularen.

3. Samtykke

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. afsnit 2 ovenfor. 

Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor) [indsæt evt. andre muligheder for at trække samtykke tilbage].

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud benytter de funktioner, som vi tilbyder på vores hjemmeside.

4. Sikkerhed 

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.Hjemmesiden har SSL-certifikat. SSL står for Secure Sockets Layer og er en teknologi, der sikrer en krypteret forbindelse mellem en web server og en browser med formålet at beskytte data. Det er med andre ord et sikkerhedsværktøj, som sikrer forbindelsen mellem dine besøgende og din web server for at gøre det svært for hackere og IT-kriminelle at få adgang til sensitivt data.

5. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. 

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. 

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor).

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned. 

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til: 

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
e-mail dt@datatilsynet.dk

6. Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

7. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

8. Kontakt

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

Databeskyttelsesrådgiver (DPO), Slots- og Kulturstyrelsen

CVR-nr.: 34072191

H.C. Andersens Boulevard 2 

1553 København V

Databeskyttelsesrådgiver for Slots- og Kulturstyrelsen er Nicolai Zachariassen. 

Vedr. alle henvendelser om persondata bedes sendt til koncern-it@remove-this.slks.dk 

eller på styrelsens hovedtelefonnummer 33 95 42 00

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)