Statens Kunstfond vision og mission for børn og unges møde med kunst

Statens Kunstfond har en lovbestemt forpligtelse i forhold til produktion og formidling af kunst for børn og unge, og fonden har en række puljer og initiativer inden for feltet.

Foto: KulTHYvator, Astrid Dalum

Statens Kunstfond har i 2018 fastsat en fælles vision og mission for børn og unges møde med kunst.

Visionen, missionen samt en række fokuspunkter er nu og årene frem et fælles referencepunkt for alle udvalg samt bestyrelsen i det videre strategiske arbejde med at fremme kunsten og forvalte kunststøtten, så kunst opleves som relevant og værdiskabende - også af de yngste brogere.

Der er i denne folder også oplistet en række fokuspunkter og arbejdsspørgsmål, som udvalgene kan støtte sig til i arbejdet med at udmønte visionen og mission.

Statens Kunstfonds vision for børn og unges møde med kunst

Børn og unge i hele landet skal have mulighed for at tage aktivt del i kunstoplevelser af høj kvalitet. Både som publikum, som medaktører i skabende kunstneriske processer og ved selv at arbejde med det kunstneriske udtryk.

Kunst spiller en afgørende rolle i dannelsen af børn og unge som individer og som samfundsborgere.

Den er med til at skabe et fælles kulturgrundlag, som de kan trække på nu og senere i livet. Kunsten giver rum og mulighed for både at skabe, styrke og forandre børn og unges sociale fællesskaber – ikke bare omkring kunsten, men også med en vigtig samfundsmæssig betydning for demokrati og medborgerskab.

Statens Kunstfonds mission for børn og unges møde med kunst

Statens Kunstfonds har tre sideordnede perspektiver i forhold til børn og unges møde med kunst:

 1. Børn og unge skal opleve, at kunst har relevans og kan få betydning i deres liv og hverdag. Statens Kunstfond vil derfor fremme og udvikle indsatser i forhold til de voksne (kunstnere, kulturinstitutioner og organisationer m.fl.), som skaber, producerer og formidler kunst til børn og unge.
 2. Børn og unge skal kunne udvikle sig gennem mødet med kunst. Statens Kunstfond vil derfor sikre, at de både:
  - oplever kunsten
  - lærer om kunsten
  - er medaktører i kunstneriske processer og
  - lærer at udtrykke sig kunstnerisk
 3. Statens Kunstfond vil medvirke til at sikre, at børn og unges møde med og tilgang til kunst i mindre grad bliver styret af og er afhængigt af deres kulturelle baggrund og af geografiske og socioøkonomiske forhold.

Statens Kunstfonds fokuspunkter

Kvalitet

Statens Kunstfond har i sine børne- og ungerettede initiativer fokus på, at både kunsten (dvs. den kunstneriske praksis, det kunstneriske arbejde i proces og produkter), formidlingen af kunsten og den didaktiske tilrettelæggelse og gennemførelse af børns og unges møde med kunst er af højeste kvalitet.

Kunstnerisk kvalitet i gængs forstand er ikke i sig selv bestemmende for, hvordan børn og unge oplever mødet med kunsten, og hvilken værdi, den kan have i deres liv.

Tilgængelighed

Statens Kunstfond arbejder i sine initiativer strategisk i forhold til børn og unges hjemme-, dagtilbuds-, skole- og fritidsliv. Statens Kunstfond overvejer og diskuterer f.eks., om fondens og andres initiativer og aktiviteter er frivillige, nødvendige, uundgåelige og/eller tvungne for børn og unge at deltage i. Og om tilbud og initiativer kan nå alle børn og unge – uanset kulturel og social baggrund og geografi.

Partnerskaber

Statens Kunstfond ønsker at sikre, at partnerskaber om børns og unges møde med kunst – mellem kunstnere, kulturinstitutioner, organisationer, formidlere og undervisere m.fl.

 • er ligeværdige, så alle involverede parter og kompetencer kommer i spil, og at man i fællesskab udvikler kompetencer og metoder i forbindelse med mødet med kunsten,
 • og at partnerskaberne har et klart fokus på den værdiskabende betydning i børns og unges liv.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)