Q&A om habilitet

Hvad vil det sige at være inhabil?

Når man er inhabil, betyder det, at man er for tæt på en sag, fx fordi man selv, ens nære familie eller nære venner har en personlig eller økonomisk interesse i en sags udfald.

Hvorfor er der sager om inhabilitet i Statens Kunstfond?

Flere udvalgsmedlemmer vil opleve at være inhabile i en eller flere sager, mens de sidder i Statens Kunstfond, eksempelvis fordi de har et nært forhold til en ansøger eller har en form for økonomisk samarbejde med en part i en sag. Vores kunststøttesystem er sammensat af professionelle og fagligt kompetente mennesker, der hver især er eksperter med store netværk indenfor deres faglige kunstområder.

Er det et problem at være inhabil?

Det er ikke et problem, at udvalgsmedlemmer er inhabile i forhold til konkrete ansøgninger. Det betyder blot, at udvalgsmedlemmet ikke selv deltager i behandlingen af den pågældende ansøgning.

Hvornår er en person inhabil?

Forvaltningsloven indeholder fem situationer, hvor fx en sagsbehandler eller et udvalgsmedlem er inhabil og derfor ikke må afgøre eller medvirke til afgørelsen af en sag. De fem situationer er:

  1. Hvis personen har egen personlig eller økonomisk interesse i en sags udfald.
  2. Hvis personens ægtefælle eller familiemedlem har personlig eller økonomisk interesse i en sags udfald.
  3. Hvis personen er nært tilknyttet et selskab eller en forening, som har interesse i en sags udfald.
  4. Hvis personen i klage- eller tilsynssager har deltaget i sagens primære afgørelse.
  5. Situationer i øvrigt som er egnet til at vække tvivl om personens upartiskhed.

Hvad sker der, hvis en inhabil person har været med til at træffe en afgørelse?

Hvis en inhabil person har været med til at træffe en afgørelse, er den som hovedregel ugyldig. Afgørelsen skal derfor gå om.

Hvem afgør, om en person er inhabil?

Spørgsmål om habilitet i udvalgene i Statens Kunstfond afgøres af udvalgene selv.

Hvis der er rejst tvivl om et udvalgsmedlems habilitet, må personen ikke selv deltage i afgørelsen af, hvorvidt han/hun er inhabil.

Hvad gør Statens Kunstfond for at sikre åbenhed omkring uddelingerne?

Her på kunst.dk ligger alle oplysninger om tildelinger, afslag, kriterier for støtte, sager hvor der er forekommet inhabilitet samt referater fra alle møder frit tilgængeligt.

Hvordan ved jeg, om tingene foregår efter reglerne?

Alle ansøgninger behandles efter praksis i overensstemmelse med forvaltningsloven. Udvalgene, der behandler ansøgninger, har embedsmænd tilknyttet, som sidder med til alle møder for blandt andet at rådgive om inhabilitetsprocedurer og sikre, at forvaltningsloven bliver fulgt.                                                                       

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)