Om Statens Kunstfond

Det overordnede formål med Statens Kunstfond er at fremme kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet.

Statens Kunstfond er Danmarks største kunstfond. Vi arbejder for at give borgere i hele landet kunstoplevelser af høj kvalitet og udvikle kunstnerisk talent. Fonden har mere end 65 puljer og giver penge til produktion og formidling af billedkunst, film, litteratur, musik, scenekunst, arkitektur, kunsthåndværk og design. Pengene fordeles på baggrund af ansøgninger. Man kan blandt andet søge til spillesteder, teaterfestivaller, forfatterarrangementer, børn og unges møde med kunst, kunst på hospitaler og skoler samt oversættelse af litteratur. Vi uddeler  hvert år uddelt midler til mere end 6000 projekter eller kunstnere.

Statens Kunstfond består af:

Fondens arbejde foregår primært i de 12 udvalg, som på baggrund af ansøgninger fra kunstnere, kunstnergrupper, kunstformidlere og kunstinstitutioner uddeler omkring 500 mio. kr. om året til en lang række kunstneriske formål (se oversigt over alle puljer og støtteordninger). Udvalgene modtager og behandler tilsammen mere end 12.000 ansøgninger om året.

Det overordnede kriterium for at opnå støtte fra Statens Kunstfond er ifølge fondens lovgrundlag kunstnerisk kvalitet. Det er derfor udvalgenes opgave at vurdere den kunstneriske kvalitet i alle ansøgninger. Udvalgene har hver især beskrevet, hvad de lægger vægt på, når de vurderer kunstnerisk kvalitet.

Udvalgene skal sprede deres støtte på alle relevante genrer inden for deres kunstart, de skal fremme en geografisk spredning af kunst i hele landet, og de skal tilgodese produktion og formidling af kunst over for børn og unge.

Herudover kan udvalgene til hver enkelt pulje selv beslutte, hvilke øvrige kriterier, der skal gælde for puljen. Alle kriterier fremgår altid af ansøgningsvejledningen til den enkelte pulje.

Sekretariatet

Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat for Statens Kunstfond. Det betyder, at det er medarbejdere i Slots- og Kulturstyrelsen, som:

  • Vejleder ansøgerne om de forskellige støttemuligheder (her på kunst.dk og via mail og telefon)
  • Modtager og registrerer alle ansøgninger og klargør dem til det udvalg, der skal behandle ansøgningerne
  • Udsender svar til ansøgerne og sørger for udbetaling af tilskud osv.
  • Sørger for al øvrig praktik og administration i forbindelse med arbejdet i Statens Kunstfond

Historie

Den nuværende Statens Kunstfond blev oprettet 1. januar 2014, da man samlede den hidtidige Statens Kunstfond og det daværende Statens Kunstråd i én samlet organisation med navnet Statens Kunstfond. Ved samme lejlighed blev institutionen Danish Crafts fusioneret ind i Statens Kunstfond.

Statens Kunstfond – 1964 til 2013

(Den tidligere) Statens Kunstfond blev oprettet i 1964. I de første år omfattede Kunstfonden billedkunst, litteratur og musik, men i 1969 blev kunsthåndværk og design tilføjet og senere kom også arkitektur (1978) og film og scenekunst (1994) til.

Statens Kunstfond havde i alle årene (fra 1964 til 2013) til opgave at fremme dansk skabende kunst, hvilket primært skete ved, at udvalgene uddelte personlig støtte til kunstnere i form af bl.a. arbejdslegater, treårige arbejdsstipendier og rejselegater. Statens Kunstfond havde også opgaver i forhold til kunst i det offentlige rum.

Du kan læse mere om arbejdet i (den tidligere) Statens Kunstfond i fondens årsberetninger

Statens Kunstråd – 2003 til 2013

Statens Kunstråd blev oprettet i 2003, hvor man fusionerede en lang række institutioner, heriblandt Billedkunstrådet, Litteraturrådet, Statens Musikråd og Teaterrådet.

Fagudvalgene i Statens Kunstråd uddelte støtte til produktion og formidling af billedkunst, litteratur, musik og scenekunst. Et overordnet råd, bestående af en rådsformand, de respektive udvalgsformænd og fem øvrige medlemmer, fastsatte rammerne for Kunstrådets arbejde og havde endvidere til opgave at tilgodese og fremme tværgående/tværæstetisk kunst.

Du kan læse mere om arbejdet i Statens Kunstråd i rådets årsberetninger og øvrige publikationer

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)