Foto: Anders Sune Berg

Statens Kunstfond, private fonde og kulturministeren går sammen om kunsten

Ny indsats støtter nye kunstneriske formater og kunstoplevelser under coronakrisen. På initiativ af Statens Kunstfond går Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Augustinus Fonden, Bikubenfonden og Det Obelske Familiefond sammen med kulturministeren om at invitere kunstlivets aktører til at kickstarte nye kunstneriske udtryk og oplevelser her og nu – og for fremtiden. 

Pressemeddelelse
13. maj 2020

Læs om initiativet

Søg puljen

I en tid hvor vi savner fællesskabet i kunsten og kulturen, skal der tænkes i nye formater og kunstneriske udtryk. For første gang går Statens Kunstfond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Augustinus Fonden, Bikubenfonden, Det Obelske Familiefond og kulturministeren derfor sammen om en fælles indsats, ’Sammen om kunsten’. 

Mulighed for at nytænke

Med den fælles indsats ønsker fondene og kulturministeren at invitere kunstnere, kunstnergrupper og kunst- og kulturinstitutioner til at udvikle og afholde nytænkende kunstoplevelser her og nu inden for rammerne af coronakrisens restriktioner. Samtidig er det ønsket, at der skabes rum til eksperimenter og udvikling af nye udtryk og koncepter, som kan have varige spor. ’Sammen om kunsten’ kommer til at indgå i et partnerskab med DR, så formidlingsperspektivet i de initiativer, hvor det er relevant, kan styrkes.

Michael Bojesen, bestyrelsesleder for Statens Kunstfond, udtaler:
”Med indsatsen ønsker vi at give kunst- og kulturlivet rum til at nytænke både de fysiske og de digitale formater for kunstoplevelser, og vi ser i den grad frem til alle buddene. Vi glæder os over, at fondene og også kulturministeren ønsker at gå med i indsatsen, så vi sammen skubber på en udvikling, der giver et markant løft i den nuværende situation, og som på den lange bane kan være med til at forme nye formater til gavn for kunst- og kulturlivet som erhverv og for borgerne som publikum. Vi byder eksperimenter og nytænkning velkommen.” 

Statens Kunstfond har afsat 5 mio. kr. til indsatsen ’Sammen om kunsten’, det samme ønsker kulturministeren, som vil søge om opbakning til det i Folketingets Finansudvalg. De øvrige fonde afsætter midler til projekter under indsatsens formål og i tråd med deres individuelle kriterier for støtte. 

Kulturminister Joy Mogensen, udtaler:
”Initiativet er en håndsrækning til de kunstnere, der lige nu arbejder under vanskelige omstændigheder for stadig at give os alle sammen kunstoplevelser at være fælles om. Med initiativet får flere nu muligheden for at møde kunsten, og det ønsker jeg selvfølgelig at bakke op om.”

Frank Rechendorff Møller, adm. direktør i Augustinus Fonden, udtaler:
”Krisen udfordrer kulturlivet til at tænke i nye baner, og det vil vi gerne understøtte i Augustinus Fonden. Vi er i en situation, hvor publikum ikke kan komme til kulturen – koncertsteder, scener og udstillingssteder er lukkede – derfor må kulturen komme til publikum. Det er der mange gode muligheder for, især hen over sommeren. Vi glæder os til at se idérigdommen i ansøgningerne.”

Christine Wiberg-Lyng, fondsdirektør i Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, udtaler:
”Mødet med publikum er en forudsætning for kulturlivets overlevelse – og for kunstens fortsatte udvikling. Derfor er det nødvendigt at gå opfindsomme veje, når en krise som den nuværende rammer samfundslivet. I Aage og Johanne Louis-Hansens Fond er vi glade for at være med til at understøtte, at kunst- og kulturlivets aktører kan udvikle nye formidlingsformater og afprøve dem i samspil med publikum.”

Søren Kaare-Andersen, direktør i Bikubenfonden, udtaler:
"Det glæder os meget, at vi gennem vores ansøgningsrunde kan være med til at bakke op om et fælles formål om nyskabelse og kunstnerisk udvikling. Når vi står sammen, bliver vi langt bedre til at løfte kunstnerne og kunstinstitutionerne gennem en meget svær tid. Vi håber, at vi efter krisen kan stå tilbage med formater og løsninger, der kan gavne kunsten på længere sigt.”

Christen Obel, formand for Det Obelske Familiefond, udtaler:
”Vi er altid optagede af at styrke og udvikle kunstinstitutionerne. Særligt under coronakrisen vil vi gerne imødekomme de nye formidlingsinitiativer og indsatser, det kræver at åbne og gøre kunsten tilgængelig.”

Fakta om indsatsen

Sammen om kunsten’ har til formål at understøtte, at kunstnere og kunstlivets institutioner kan udvikle og præsentere kunstoplevelser til publikum under de restriktioner, som coronakrisen bevirker, og under den delvise genåbning. Indsatsen har ligeledes til formål at skabe grobund for udvikling af nye kunstneriske udtryk og koncepter. 

Fondene er sammen om indsatsen, men man søger hos den enkelte fond. 

Se mere om initiativet på kunst.dk og på de enkelte fondes hjemmesider

Mangler du mere info?

Statens Kunstfonds pressetelefon: 41 39 38 53

 

Foto: SUPERFLEX. One Two Three Swing! Copenhagen Contemporary, 2018. Fotograf Anders Sune Berg

 

Mere