Inhabilitet

I Kunstfonden kan det forekomme, at enkelte medlemmer i udvalgene vil være inhabile i forhold til deres arbejde med at behandle ansøgninger.

Det kan ske, fordi vores kunststøttesystem er sammensat af professionelle og fagligt kompetente mennesker, der hver især er eksperter med store netværk inden for deres faglige kunstområder.

Sager med inhabilitet

Når man er inhabil, betyder det, at man er for tæt på en sag, som f.eks. hvis man selv, ens nære familie eller gode venner har en personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald.

Forvaltningsloven indeholder fem situationer, hvor f.eks. en sagsbehandler eller et udvalgsmedlem er inhabil og derfor ikke må afgøre eller medvirke til afgørelsen af en sag.

  1. Hvis personen har egen personlig eller økonomisk interesse i en sags udfald.
  2. Hvis personens ægtefælle eller familiemedlem har personlig eller økonomisk interesse i en sags udfald.
  3. Hvis personen er nært tilknyttet et selskab eller en forening, som har interesse i en sags udfald.
  4. Hvis personen i klage- eller tilsynssager har deltaget i sagens primære afgørelse.
  5. Situationer som i øvrigt er egnet til at vække tvivl om personens upartiskhed.

Procedure

Hvis et medlem af Kunstfondens udvalg er inhabil i forhold til en konkret ansøgning, deltager medlemmet ikke selv i behandlingen af den pågældende ansøgning.

Hvis en inhabil person har været med til at træffe en afgørelse, er den som hovedregel ugyldig, og derfor skal afgørelsen gøres om.

Det er udvalgene selv, der afgør spørgsmål om habilitet i Kunstfonden.

Hvis der er rejst tvivl om et udvalgsmedlems habilitet, må vedkommende ikke selv deltage i afgørelsen af, om han/hun er inhabil.

I Kunstfonden behandler vi alle ansøgninger efter praksis i overensstemmelse med forvaltningsloven. Udvalgene, der behandler ansøgningerne, har embedsmænd tilknyttet, som sidder med til alle møder for blandt andet at rådgive om inhabilitetsprocedurer og sikre at forvaltningsloven følges.

Åbenhed

I Kunstfonden har vi sørget for, at alle oplysninger om tildelinger, kriterier for støtte, sager om inhabilitet, samt referater fra alle møder ligger offentligt tilgængeligt herinde på kunst.dk, hvor du derfor kan finde dem.

Mere