Forretningsordener

Kunstfondens bestyrelse, udvalg og repræsentantskab arbejder ud fra hver deres forretningsorden, som indeholder grundlaget for deres virke.

Mere