Love og bekendtgørelser

Fordi fondens midler består af skattekroner, bliver de fordelt og forvaltet ud fra en række love og bekendtgørelser, som blandt andet beskriver fondens arbejdsopgaver og sammensætninger. 

Det betyder også, at Kunstfondens virke er underlagt de til enhver tid gældende regler, som fremgår af for eksempel forvaltningsloven, offentlighedsloven, persondataloven mm.

Love 

Bekendtgørelser

Generelle:

Billedkunst, kunsthåndværk og design:

Musik:

Scenekunst:

Cirkulære: 

Mere