Projektstøtteudvalget for Musik

Årsberetning 2018

’Levende Musik i Skolen’ er et nationalt kompetencecenter for levende musik til børn og unge og er støttet af Statens Kunstfond. Foto: Line Kongsted Jensen.

Musik i hele landet

I Projektstøtteudvalget for Musik har vi valgt at bruge det første år til at sætte os ind i det store, vidtfavnende danske musikliv, som vi har til opgave at støtte. Udvalgets driftstilskud til musikinstitutioner og projekter beløber sig i 2018 til i alt 147 mio. kr. Derfor har vi prioriteret at mødes med de mange ensembler, festivaler og organisationer, som vi har indgået flerårige aftaler med. Det gælder LMS – Levende Musik i Skolen, de otte MGK-centre, de fire genreorganisationer JazzDanmark, ROSA, Snyk og Tempi, basisensemblerne Ensemble Storstrøm, Aarhus Jazz Orchestra, Randers Kammerorkester, Esbjerg Ensemble og Ensemble MidtVest samt MXD – Music Export Denmark. Desuden har vi mødt Dacapo-Edition S, Copenhagen Jazz Festival, Spot Festival og Det Danske Suzuki Institut.

For nogle af ensemblerne og organisationerne har møderne været evalueringsmøder, da deres flerårige aftaler udløber med udgangen af 2019, nemlig Ars Nova Copenhagen, Athelas Sinfonietta Copenhagen, Concerto Copenhagen, Helene Blum og Harald Haugaard Ensemble og Scenatet.

Udvalget har desuden i årets løb behandlet 1264 ansøgninger, som er indsendt til udvalgets 13 musikpuljer.

Rundt i hele landet

Udvalget ønsker at komme rundt i hele landet for at møde musiklivets mange aktører for dermed at få indtryk af mulighederne og udfordringerne for aktørerne på deres egen hjemmebane, blandt andet i Aalborg og Silkeborg. Vi vil gerne blive klogere på, hvordan kunstfondens støtte bedst kan spille sammen med kommunerne, musikformidlerne og de skabende og udøvende kunstnere i regionerne.

I august besøgte vi Aalborg, og med Aalborg Kommune som medvært inviterede vi musiklivet i Nordjylland til et inspirerende dialogmøde. Om aftenen var Aalborg Kommune vært ved en omvisning til flere af byens spillesteder og musikinstitutioner. I oktober holdt vi dialogmøde i Silkeborg om de rytmiske spillesteder med deltagelse af 170 repræsentanter for spillesteder og kommuner fra hele landet. På programmet var bl.a. det gode musikprogram, vækstlag og publikumsudvikling. Udvalget præsenterede tillige et udkast til en forenklet model for midtvejsevaluering af de regionale spillesteder. Det er udvalgets plan at fortsætte linjen med at mødes med musiklivet rundt om i landet. Foruden disse mere strukturerede dialogmøder har udvalgets formand og de enkelte udvalgsmedlemmer naturligvis overværet et utal af arrangementer og koncerter rundt omkring i hele landet.

Analyse af genreorganisationerne

En del af projektstøtteudvalgets virke er udlagt til genreorganisationerne, JazzDanmark, ROSA, Snyk og Tempi. I fællesskab og hver for sig bidrager de væsentligt til at fremme musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet inden for de rytmiske musikgenrer og den ny kompositionsmusik. Med en ny undersøgelse ønsker udvalget at få kortlagt genreorganisationernes aktuelle virke samt at få belyst, om man ved at justere opgaverne og deres organisering kan opnå endnu bedre resultater til glæde for det samlede danske musikliv. Til at forestå denne undersøgelse er der nedsat en ekstern arbejdsgruppe.

Skolekoncerter

I samarbejde med deltagere fra LMS – Levende Musik i Skolen, KL - Kommunernes Landsforening, DEOO – Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner, Dansk Live, genreorganisationerne, landsdelsorkestrene, basisensemblerne og de regionale spillesteder arrangerede vi i november måned en skolekoncertkonference.

Konferencen skulle skabe et fælles fokus i arbejdet med skolekoncerter og at sætte pejlemærker for den fremtidige indsats. Det er aftalt, at LMS skal koordinere den samlede indsats for skolekoncerter fremover. Målsætningen er, at alle 710.000 børn og unge i grundskolen fra 2021 kommer til at opleve mindst én skolekoncert årligt.

Udvalgets fremtidige prioriteringer

For at få et bedre grundlag for at sætte kursen for udvalgets arbejde i de kommende år afholder udvalget et seminar i slutningen af januar 2019. Efter seminaret, og på baggrund af udvalgets erfaringer fra det første år, forventer vi, at ansøgningskriterier for musikpuljerne vil blive tilrettet og justeret.

Udvalget består af:
Formand Michael Bojesen
Næstformand Esben Danielsen
Dorte Bille
Bernard Villaume
Emil de Waal
Li-Ying Wu
Signe Høirup Wille-Jørgensen

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)