Legatudvalget for Film

Årsberetning 2018

Filmen ”Team Hurricane” af filminstruktør Annika Berg er en af årets legatmodtagere. Foto: Annika Berg

Film og fortællekunst er demokratisk infrastruktur

Enhver fortælling er forestilling, fortolkning og forståelse af livet. Det levende billede er uden sammenligning vor tids mest populære massemedie. Civilisationshistorisk rummer det levende billede som filmkunst en uset forestillingskraft som billeder på verden. Film er, som al fortællekunst, øgning af samfundets sensitivitet.

Kunststøttemæssigt lever vi ikke længere i velfærdsstatens ideologi om et selvfølgeligt og fundamentalt fælleskab, men i et servicesamfund opsplittet i magtpolitiske særinteresser fremfor samlende visioner. Måske en mangfoldighed af fortællinger derfor ikke alene er nødvendig men også den diversitet, som på paradoksal vis kan samle og forene i tværgående værdifælleskaber, fordi vi kommer i øjenhøjde med en nutid i skred langt ud over enhver politisk forestillingsevne? Film- og fortællekunst er demokratisk infrastruktur, fordi billedet af verden åbnes op.

For at filmkunsten fortsat kan udvikle sig i nye retninger har de kunstnere, som skaber filmene, brug for at kunne søge indad og gå nye veje. Særligt på de tidspunkter i deres kunstneriske udvikling, hvor de har allermest på spil, nemlig dér, hvor den personlige arbejdspraksis eller de fortælle- og formmæssige greb udforskes eller nyt tematisk terræn betrædes.

Store arbejdslegater til filmkunstnere

I Legatudvalget for Film uddeler vi arbejdslegater til danske filmskabere, der viser evne, mod og dristighed til at fortælle historier på nye måder. Vi ser instruktørernes fortællekunst som prismer for mennesket og samfundets evne til se sig selv. Årets præmieringer er alle udtryk herfor.

Et arbejdslegat er med andre ord samfundets måde at investere i fremtiden. For filmskaberen kan et arbejdslegat være relevant i begyndelsen af den kunstneriske karriere som for eksempel i år, hvor de to største arbejdslegater på 200.000 kr. hver gik til Puk Grasten og Kasper Skovsbøl. For andre kan det være senere i filmkarrieren, hvor filmskaberen får mulighed for at gå ind i en ny fase i sin faglige og kunstneriske udvikling. Det gælder filmkunstnere som for eksempel Mikala Krogh og Peter Schønau Fog, der i år modtog arbejdslegater på 100.000 kr. Vi takker for alle de tilsendte ansøgninger. I alt blev der uddelt 3,1 mio. kr. til 29 arbejdslegater i 2018.


Rejselegater giver inspiration til kommende film

Årets rejselegater giver konkret danske filmkunstnere mulighed for at researche og finde inspiration til kommende film på rejser til bl.a. Japan, Sydafrika, Indien, Cuba, USA og Canada. I alt blev der uddelt 595.526 kr. til 27 rejselegater i 2018.

Grund til optimisme

I årets nye film kunne vi se et gåpåmod og en selvtillid hos de unge filminstruktører i deres skildringer af kærligheden og det intime liv mellem mennesker. Talenterne spirer frem i alle egne af landet. Vi glæder os over de unge instruktørers vilje til at tage chancer, at eksperimentere og virkelig at lykkes med forrygende debutfilm inden for både dokumentar- og spillefilm. De præmierede film i 2018 var Kasper Rune Larsens ’Danmark’, Ali Abassis ’Grænse’. Emil Næsby Hansens ’Skjold og Isabel’, Kasper Skovsbøls ’Christian IV’ og Isabella Eklöfs ’Holiday’. Vi takker også for Maren Louise Käehnes arbejde i udvalget gennem de seneste 3 år, som desværre nu slutter, da Maren Louise ikke kan fortsætte. Vi takker Maren Louise for hendes store faglighed, perspektivering og fokus på films tilblivelse som både en kollektiv proces samt båret af enkeltpersoners visioner og mod.


Udvalget består af:
Michael Madsen, formand
Maren Louise Käehne
Aage Rais

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)