Legatudvalget for Billedkunst

Årsberetning 2018

Ubberup Højskoles store rum har fået kunst på væggen af Fie Norsker. Foto: Torben Petersen
Billede af et par unge der betragter et værk af Fie Norsker Ubberup

Kunst som drivkraft i langsigtet udvikling

Vi har brug for kunstnere, som tør være de første til ”at gøre noget”. Kunstnere, som skaber ny mening og ny viden for alle andre – ikke blot viden om kunsten, men også om det samfund, vi alle er del af. Det er denne mere eksperimenterende del af kunstscenen, som vi i Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst gør en særlig indsats for at understøtte. Vi ser et stadig uudnyttet potentiale, og ønsker at kunstnere med deres faglige tilgang til indhold, materialer og sammenhænge i endnu højere grad kommer til at bidrage til ”løsningen”, når det gælder fysiske, sociale og strukturelle problemstillinger i vores samfund. Foruden arbejdslegater, produktionsstøtte og kommission af værker i det offentlige rum, vil dette udvidede felt langsigtet kunne skabe flere, relevante indtægtskilder for billedkunstnere.

Den unge billedkunstner Lea Guldditte Hestelund er et godt eksempel på en kunstner, der afsøger nyt territorium. Sammen med Kirsten Astrup, Simon Starling og Camilla Berner fik hun i 2018 tildelt et treårigt arbejdslegat. I sin skulpturelle og performative praksis gør hun antikkens idealskulptur og vor tids intensive kropsdyrkelse til genstand for eksperimenterende iscenesættelser. Fra næste år har vi indført, at kunstneren ved modtagelsen af det treårige arbejdslegat kvitterer med en afsluttende afrapportering i form af en artist talk. Den vil være offentlig, da det bl.a. sker med henblik på at skabe en større forståelse hos publikum for legatets betydning for den individuelle kunstners udvikling, og dermed i sidste ende for de udstillinger, der vises rundt omkring på landets kunstinstitutioner.

I 2018 fik i alt 230 professionelt udøvende billedkunstnere i Danmark tildelt et arbejdslegat i bestræbelsen på samtidig sikre en bredt funderet kunstnerisk udvikling, der kan bidrage med nye kunstneriske oplevelser til alle.

Kunst i hverdagen

Et godt eksempel på kunst, der skubber til forestillingen om, hvor og hvordan man kan møde kunst i hverdagen, er Anders Bonnesens "Hvis du ikke ved, hvor du skal hen, vil alle veje føre dig dertil". Vejle Kommune fik af Legatudvalget en økonomisk håndsrækning til at indtænke kunst i et igangværende anlægsprojekt. Hovedsageligt finansieret af eksisterende midler, har det nu resulteret i en unik kunstnerisk udsmykning af en 400 meter lang fortovsstrækning i byen: 12.000 fortovsfliser prydet med hvert sit bogstav er sat sammen i en rebuslignende konstruktion, hvor man kan gå på opdagelse i citater fra 14 forskellige forfatter, og også selv danne nye sammenstillinger af ord alt efter, i hvilken retning man bevæger sig.

Også kunstneren Karoline Larsen nedbryder grænser i forhold til hvor og hvorfor kunst skabes. I det almene boligområde Værebro Park vest for København har hun været på et seks måneders arbejdsophold sammen med tre andre kunstnere. Her har hun udviklet kunstprojektet "Opdag din By" i samarbejde med pædagoger fra fem daginstitutioner i området. Karolines installationer og interventioner fungerer som en kunststi og danner afsæt for børnenes og pædagogernes egne kreative udfoldelser. Helt konkret har kunstprojektet skabt en fysisk forbindelse mellem boligblokkene og de nærliggende villakvarterer, mellem børn og voksne, der med vidt forskellig social og kulturel baggrund aldrig tidligere er mødtes.

Privat og kommunal medfinansiering

Det er afgørende for arbejdet med kunstprojekter i det offentlige rum, at der er privat og kommunal drivkraft og medfinansiering. Det fremgår af rapporten "Kunst i det offentlige rum". Kommunernes investeringer, praksis og motivation, som vi fik publiceret i efteråret 2018, at 9 ud af 10 af landets kommuner gennemfører kunstprojekter i det offentlige rum, og at kommunerne i 2017 har investeret 22 mio. kr. i kunst i offentlige rum. Det er næsten en fordobling i forhold til 2014, hvor den samlede investering var 13 mio. Kr. Legatudvalget lægger stor vægt på at være med til at kvalificere nogle af disse projekter med økonomisk støtte og faglig sparring, således at de samlede midler anvendes bedst muligt.

Vi har derfor især fokus på gode og ambitiøse projekter, der er i opstartsfasen, hvilket vil sige, at vi meget gerne støtter kunstnerhonorar til skitser, i nogen grad produktion og også gerne kunststrategier, der giver et kvalificerende afsæt for ansøgers visioner om at integrere kunst i byggeri, områdefornyelse og byudvikling. På den måde opnår vi sammen med kommunerne og de private fonde at få udviklet, kvalificeret og finansieret betydelige kunstprojekter. En opgørelse over Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunsts tilskud på 10,7 mio. kr. til kunst i det offentlige rum i 2018 viser, at ansøgernes samlede egenfinansiering beløber sig til 56 mio. kr. Det betyder, at hver eneste krone, vi har investeret i kunst af høj kvalitet, er kommet fem gange igen! 

Et ambitiøst og økonomisk forpligtende samarbejde, vi har indgået med private bygherrer, er Kanalbyen Fredericia. Den første skitse er ved at blive realiseret for bygherres egne midler, og værket vil fremadrettet kunne inspirere andre bygherrer til at indtænke kunsten i byggeprojekter for at øge værdien af disse. Et andet godt eksempel er Nationalpark Skjoldungernes Land. Her gav Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst støtte til udvikling af en detaljeret kunststrategi og et kunstprogram, som efterfølgende er blevet igangsat med økonomisk støtte fra Det Obelske Familiefond.

Hele landets kunstfond

Vi er meget glade for de ansøgninger vedrørende kunst i offentlige rum, som vi får fra alle egne af landet. Det gælder både udlån af kunstværker til institutioner med offentlig adgang og de mere stedsspecifikke kunstprojekter. Hvad mange ikke ved er, at hovedparten af alle disse projekter og udlån faktisk finder sted uden for Hovedstadsområdet. Et eksempel er projektet KulThyVator i byerne Snedsted, Hundborg og Sjørring i Thy, som Statens Kunstfond støttede med 2/3 af beløbet og Thisted Kommune med den sidste tredjedel. Nu samarbejder lokale borgere med de tre kunstnere Thomas Wolsing, Morten Modin og Sophus Ejler Jepsen om at skabe kunstneriske by- og samlingsrum på tomme nedrivningsgrunde. KulThyVator er således et fremragende eksempel på, hvordan en by – i det her tilfælde Thisted Kommunes afdeling for Teknik og Erhverv – kan bruge kunst som led i en strategisk satsning på udvikling af deres landsbyer.

Kunst til alle

Udover at sikre, at kunsten når ud i hele landet, har vi også arbejdet målrettet på for at sikre, at kunsten når ind til de dele af befolkningen, der ellers ikke umiddelbart oplever og møder kunst. Vi indgik derfor et samarbejde med Realdania og en række kommuner og boligorganisationer om kunst, der skal bidrage til bedre lokalmiljøer og nye fortællinger i udsatte boligområder. Med disse projekter søger vi at skabe en erfaring for, hvordan kunst kan bidrage til langsigtet, strategisk udvikling af disse boligområder. For nylig har vi således bl.a. påbegyndt et stort og spændende projekt ved Stengårdsvej i Esbjerg i samarbejde med udvalgene for de andre kunstområder under Statens Kunstfond.

Nationalt overblik og stor professionalisme i kunstfaglig rådgivning

Med rapporterne ”Kunst i det offentlige rum. Nationalt overblik over offentlig økonomi, praksis og formål” (2016) og ”Kunst i det offentlige rum. Kommunernes investeringer, praksis og motivation” (2018) har vi skabt et afsæt for øget videndeling blandt offentlige og private aktører med henblik på at styrke kvaliteten, mangfoldigheden og betydningen af kunst i det offentlige rum. De indsamlede data har også bidraget substantielt til den netop publicerede rapport af Trine Bille og Flemming Olsen: Billedkunstens økonomiske rum: Markedets samlede størrelse.

For at styrke kunsten i det statslige byggeri har vi desuden i 2018 etableret en ny kunstkonsulentordning, der skal sikre ensartet, topprofessionel rådgivning og dermed skabelsen af kunstfagligt kvalificerede værker i statslige byggerier over hele landet. Kunst, der tænkes ind i byggeprojekter tidligt i processen, er under kraftig udvikling i mange af de lande, Danmark normalt sammenligner sig med. Med den nye kunstkonsulentordning, der har et team på 10 højt kvalificerede rådgivere, og hvor også registrering og formidling samles i en vidensbank til gavn for både offentlige og private bygherrer, har Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst gjort sit yderste for at være med til at sikre en lignende positiv udvikling herhjemme.


Udvalget består af:
Formand Søren Taaning
Ane Mette Ruge
Eva Steen Christensen
Jakob Fabricius
Mikkel Carl

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)