Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur

Årsberetning for 2018

Den Danske Pavillon ved Venedig Biennalen 2018 er støttet af Statens Kunstfond. Foto: Rasmus Hjortshøj og Dansk Arkitektur Center.
Billede af den danske pavillon ved Venedig Binnalen 2018."

ARKITEKTURENS BETYDNING I HVERDAGEN OG I SAMFUNDET

 

Vi møder arkitekturen og påvirkes af den hver eneste dag, i vores hjem, på arbejde, i byrum, byer og landskaber – den er ikke blot et udtryk for, hvem vi er, for vores historie, kultur og samfund, men for hvad vi vil som samfund, og hvordan vi ønsker at leve. Arkitekturen er en kunstform, som vi bebor.

Denne optegning af arkitekturens betydning er det nye afsæt for Legat- og Projektstøtteudvalget. Dét er afsættet for vores vision og strategi, der skal lægge til grund for vores fireårige udvalgsperiode, som vi begyndte i januar 2018. Vi ser det som vores opgave at formidle arkitekturens rolle i og for samfundet, samt at styrke bevidstheden om den betydning arkitekturens kunstneriske dimension har for alle i hverdagen.

Igennem 2018 har vi derfor igangsat flere initiativer, der på forskellig vis udfolder vores vision og strategi. Vi har iværksat initiativer, der skal bidrage til at udvikle bæredygtighed og arkitektonisk kvalitet i vores boliger og sætte fokus på vores fælles rum og ressourcer. Vi har endvidere en ambition om aktivt at støtte faglig nytænkning og mod. Som udvalgsmedlemmer i Kunstfonden har vi ikke kun en forpligtigelse til at tænke samfundsrelevant, fagrelevant og borgernært, det er ganske enkelt det naturlige udgangspunkt for vores arbejde med og tilgang til arkitekturen.

Dristighed og mod til at flytte fagets grænser

’Dristighedsprisen’ er en helt ny pris lanceret af Statens Kunstfond i 2018. Prisen skal anerkende arkitekter, som med deres faglige engagement skubber til fagets grænser og modigt går forrest i udviklingen af arkitekturscenen og formidlingen af faget i Danmark. Prisen på 50.000 kr. blev uddelt for første gang d. 1. oktober på Arkitekturens dag. Den gik til Lasse Andersson, arkitekt og kreativ direktør ved Utzon Centret i Aalborg, for hans store indsats for at bringe arkitekturen på dagsordenen udenfor de vante cirkler. Og til arkitekt og PhD Katrina Wiberg, som med afsæt i sin forskning på fornyende og modig vis skaber interesse for arkitekturens kvaliteter og forståelse for, hvordan viden om landskabet kan spille konstruktivt ind på hvor og hvordan, man overordnet bygger byer, så de bedre kan imødegå fremtidens udfordringer.

Fra almennyttigt til almengyldigt byggeri  

I 2018 har debatten om almennyttige boliger optaget mange - især efter at en række af landets kommuner har besluttet at nedrive et stort antal boliger. Det er en vigtig debat, for uanset, hvordan man ser på de almennyttige boligbyggerier i Danmark, de problemer eller kvaliteter de måtte indeholde, så har arkitekter en vigtig samfundsopgave i at være med at til at tænke og udvikle boliger, der ikke blot kan huse fremtidens borgere og behov, men også bidrage til at udvikle kvaliteten heraf. Derfor har udvalget som led i vores nye strategi igangsat et ambitiøst initiativ. Det skal ikke blot bidrage til nytænkning af vores boliger og boformer med fokus på de æstetiske, de bæredygtige og de sociale dimensioner, men samtidig komme med konkrete løsninger på, hvordan skønne og bæredygtige boliger kan bygges indenfor en almindelig økonomisk ramme. Initiativet lanceres i 2019 og udgør en af udvalgets større satsninger, der strækker sig over hele udvalgets fireårige udvalgsperiode. 

Fælleskabet og vores fælles ressourcer i by og land

En anden vigtig udfordring, vi tager op er spørgsmålet om, hvordan vi i fremtiden skal håndtere vores fælles rum og ressourcer. Med initiativet ’Fælledskaber’ ønsker vi at demonstrere og udvikle arkitekturens og kunstens muligheder for at styrke bevidstheden om varetagelsen af vores fælles ressourcer i by og land. Vi ønsker at sætte fokus på, hvordan kunst og fælleskaber understøtter hinanden og hvordan en æstetisk tilgang hertil kan øge opmærksomheden på og bruges af vores fælles rum og ressourcer. Initiativet vil bl.a. indeholde et symposium i 2019 og vil binde an til udvalgets internationale aktiviteter ved Chicago Arkitektur Biennalen 2019 og Venedig Arkitektur Biennalen 2020.

Ønskes: overraskende og tankevækkende ansøgninger

Med vores nye puljebeskrivelser ønsker vi at opfordre til tankevækkende og overraskende projekter, der skubber til fagets grænser og grundlæggende forholder sig til arkitekturens rolle i verden og betydningen af den kunstneriske dimension i hverdagen. For at skabe rum til netop det, har vi valgt at samle alle projektstøttemidlerne i én samlet pulje, samt at oprette en ny særpulje for orienteringsprogrammer ’Travel and Talk’, der skal give arkitekter og tværfaglige grupper en mulighed for at gå i dybden med relevante faglige problemstillinger. ’Travel and Talk’ puljer vil blive udbudt som et program i forbindelse med særlige projekter og begivenheder. I 2018 har udvalget haft to tildelingsrunder, hvor der blev tildelt arbejdes- og rejselegater, samt projektstøtte og residencies på Can Lis i Spanien.

Biennaler – Venedig og Chicago

2018 markerede også åbning af den 16. udgave af Venedig Biennale for Arkitektur med temaet ’Free spaces’. Årets udstilling i den danske pavillon havde med titlen ’Possible spaces’ fokus på, hvordan tværfagligt samarbejde befordrer innovation – ‘the Copenhagen Way’ – og præsenterede fire projekter: Nyt Svinkløv Badehotel af Praksis Arkitekter, Virgin Hyperloop One af BIG, Material Based Method K2 af CITA, Albertslund Syd af Vandkunsten samt meta-casen BLOX.

Vi fortsætter samarbejdet med Dansk Arkitektur Center frem mod den næste arkitekturbiennale i 2020 og har endvidere udvidet samarbejdet med et engagement i Chicago Arkitektur Biennale 2019. For at skabe den bedst mulige udvikling og udkomme af de to udstillinger har udvalget i samarbejde med DAC udviklet en strategi, der skal sammentænke de danske bidrag til de to biennaler samt forny kurateringsprocessen.

Hædersydelser

I 2018 fik Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur mulighed for at kunne uddele hele to livsvarige hædersydelser. Den ene hædersydelse gik til Annemarie Lund for sin omfattende og indsigtsfulde formidling af dansk havekunst og landskabsarkitektur. Dorte Mandrup modtog den anden for sit omfattende kunstneriske virke, der repræsenterer en klar og selvstændig stemme i dansk arkitektur.

Udvalget håber hermed at have lagt et godt grundlag for de næste års udvalgsarbejde og spændende nye tiltag. 
 
Udvalget består af:
Formand Ellen Braae
Mads Bjørn Hansen
Boris Brorman Jensen
Kathrin Susanna Gimmel
Jens Thomas Arnfred

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)