Projektstøtteudvalget for Litteratur

Årsberetning 2018

Albus er en ny international børnelitteraturfestival, der finder sted hvert andet år på Dokk1/bibliotekerne i Aarhus. Festivalen er støttet af Statens Kunstfond. Foto: Statens Kunstfond.
"Billede af to piger, der tegner."

Retning og rammer

Retning og rammer var her i vores første år allerede fastlagt og – velbegrundet som det alt sammen forekom – kunne vi sagtens indrette os efter det; alt imens vi begyndte at tænke over om et og andet burde gøres lidt anderledes. Der kan nu eksempelvis blive tale om, at vi rykker en smule ved fordelingen af de midler, der afsættes til fremme af dansk litteratur i Danmark og af dansk litteratur i udlandet. Samtidig vil vi naturligvis lægge vægt på en solid kontinuitet og fortsætte med at støtte hvad der allerede har vist sig frugtbart. Ser man procentvis på vores tilsagn i forhold til antallet af ansøgere inden for alle eksisterende puljer, er forskellene til det tidligere udvalgs praksis marginale – og sådan er det blevet uden noget bevidst valg af en linje.

Først nu står vi med tilstrækkelige erfaringer til en overvejelse: Skal vi satse på flere midler til færre ansøgere, for måske dermed at højne kvaliteten af de enkelte projekter? Eller prøve at hjælpe til med at få gang i så meget som muligt på alle fronter?

Formidling og brug af litteraturen

Hvad har vi navnligt glædet os over at støtte? – Ikke mindst en masse litteraturfestivaler alle vegne i landet: Såvel på Læsø som på Anholt har der kunnet afholdes en festival. Flere af de størst anlagte præsenterer både aktuelle danske og fremtrædende udenlandske forfattere for deres publikum. Og folk strømmer til. Festivalerne står dermed – sammen med et væld af forfatteroptrædener på biblioteker og skoler, i foreninger og sognegårde – for en væsentlig formidlingsindsats. Mange litteraturinteresserede vil gerne se deres forfattere og høre dem læse op af egne værker med deres personlige tempi og betoninger. Ofte giver det appetit på yderligere og fornyet læsning.

Vi er derfor også optaget af udviklingen af både nye og allerede eksisterende formidlingsformer. Vi har med tilfredshed konstateret, at adskillige arrangører af litterære begivenheder med stor opfindsomhed sætter deres publikum på sporet af litteraturens skatkamre.

Et projekt vi følger med særlig interesse er ”Litteraturen i psykiatrien”. En gruppe forfattere er inviteret til, i samarbejde med læger på et psykiatrisk hospital, at lede læse- og skriveøvelser med patienterne. Projektet skal efter planen forløbe over flere år, og vi vil fortsat støtte det, for gode resultater har allerede kunnet påvises. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser har gennem skrivearbejdet erfaret en tydeligere afgræsning af deres jeg og opnået en klarere forståelse af dets relation til omverdenen.

Måske er det netop hvad litteraturen kan hjælpe os alle sammen med? – I så fald har de skrivende patienter nok en gang dokumenteret litteraturens almene nødvendighed.

Ny puljestruktur

Kort efter vi var kommet i gang, blev vi enige om, at en oprydning i de mange puljer kunne være tiltrængt. Især den største af dem, de såkaldte ”Generelle midler”, havde udviklet sig til en rodekasse. Derfor vil der fra januar 2019 kun være 3 puljer i den litterære projektstøtte: ”Dansk litteratur i Danmark”, ”Dansk litteratur i udlandet og udenlandsk litteratur i Danmark” og ”Dansk og udenlandsk litteratur for børn og unge”. Vi håber at denne ordning vil gøre det lettere for ansøgerne at finde frem til deres muligheder, og den vil givetvis kunne skaffe os selv et klarere overblik over hvor og til hvad vi anvender vores midler. Vi vil bl.a. kunne sikre, at vi i rimeligt omfang opfylder det lovfæstede krav om særligt hensyn til litteratur for børn og unge. 

Vi ser allerede frem til om et år at fortælle mere om vores arbejde. Til den tid vil vi have iværksat en række prøveoversættelser af danske nyklassikere. Vi vil have indledt en undersøgelse af danske bøgers skæbne i udlandet. Og vi vil have lagt an til at kritikere, jævnsides med forfatterne, med vores støtte kan komme ud og deltage i skolernes danskundervisning.


Udvalget består af:
Jens Smærup Sørensen (formand)
Bo hr. Hansen
Mai Misfeldt

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)