Bestyrelsen

Bestyrelsens opgave er at sikre åbenhed om Kunstfondens virke og at alle kunstarter, også de tværgående og nye kunstneriske udtryk, kommer i betragtning til tilskud.

Periode:
1. januar 2020 - 31. december 2021

Bestyrelsen har ansvar for, at der er klare kriterier for tilskud og klare begrundelser for afslag.

Det er dog udvalgene selv, der definerer de kvalitetskriterier, de lægger til grund for vurderingen af ansøgningerne.

Der er rullende udskiftning i bestyrelsen, hvor halvdelen af medlemmerne udskiftes hvert andet år.

Mødereferater

Mere