Bestyrelsen

Bestyrelsens opgave er at sikre åbenhed om Kunstfondens virke og at alle kunstarter, også de tværgående og nye kunstneriske udtryk, kommer i betragtning til tilskud.

Periode:
1. januar 2018 - 31. december 2019

Bestyrelsen har ansvar for, at der er klare kriterier for tilskud og klare begrundelser for afslag.

Det er dog udvalgene selv, der definerer de kvalitetskriterier, de lægger til grund for vurderingen af ansøgningerne.

Bestyrelsen udpeges for en periode på to år.

Mere