Arbejdsgrundlag

Statens Kunstfond har til opgave at fremme den skabende kunst og dansk kunst i udlandet.

Siden 1964 har der været politisk flertal i Folketinget for at afsætte midler på finansloven til den opgave.

Herunder kan du finde de love, bekendgørelser og forretningsordener, som Kunstfondens midler bliver fordelt og forvaltet ud fra, og som blandt andet beskriver fondens arbejdsopgaver og sammensætninger.  

Mere