Strategi 2018 - 2021

Projektstøtteudvalget for Musik

Hvad vil vi? 

Udvalgets visioner for udvalgsperioden 2018-2021:

  • Musikken skal ud i hele landet
  • Musikken skal ud til alle børn og unge
  • Musikken skal indgå i stærke projekter med andre kunstarter
  • Musikken skal løfte sig internationalt

Hvordan vil vi gøre det?

Udvalgets konkrete indsatsområder:

Vi nytænker spillestederne – vi har fokus på samarbejde, mangfoldighed og musik i hele landet i vores støtte til spillestederne, herunder i vores udpegning af regionale spillesteder. Vi igangsætter en forsøgsordning for netværksspillesteder for at understøtte musiktilbud på tværs af lokalområder og musikalske genrer. Vi understøtter desuden, at spillestederne skal være med til at give børn og unge i grundskolen store oplevelser med den levende musik.

Vi har fokus på børnene – vi understøtter ambitionerne i Koncertløftet: livemusik til alle børn, flere børn som medvirkende og som medskabere. Vi har fokus på, at viden på området deles, så alle, der arbejder med børn og unge, kan drage nytte af erfaringerne og bringe dem i spil.

Vi revitaliserer ensembleområdet – vi ønsker at tilføre et nyt kunstnerisk boost, ny energi og dynamik. Vi øger rammen til ensembleområdet og skaber større åbenhed og transparens i ansøgningsprocessen – fra de små orkestre og op til basisensemblerne.

Vi understøtter frivilligheden – vi har fokus på at understøtte de mange ildsjæle, der bærer kunsten ud, og styrker arbejdet med at nå publikum. Vi understøtter frivilligheden i amatørmusikbevægelsen, som styrker den musikalske fødekæde og det samlede musikliv.

Vi underbygger musikkens vigtighed i samfundet – vi løfter genreorganisationernes samarbejde og fælles opgaveløsning for at understøtte dansk musikliv som helhed og få bedre data og fakta til synliggørelse og politisk styrkelse af musikken.

Vi løfter den eksperimenterende kunst – vi har fokus på tværkunstneriske samarbejder, og vi har søsat en forsøgsordning for nytænkende musikplatforme, ligesom det musikdramatiske udvalg etablerer en helt ny åben musikdramatisk scene. 

Vi fokuserer den internationale indsats – vi bakker op om de målrettede satsninger fra Det Internationale Kulturpanel og understøtter relevante danske aktører på det internationale område.

Mere