Strategi 2020-2023

Legatudvalget for Scenekunst har formuleret fokuspunkter for arbejdslegater, honorering og formidling og synlighed af kunsten i perioden 2020-2023.

Vi vil investere i kvalificerede visionære kunstnere med et originalt formsprog ved tildeling af arbejdslegater til fordybelse og videreudvikling af scenekunsten. Kunstnerisk kvalitet vægtes over alt andet.

Vores fokuspunkter ved uddeling af arbejdslegater

  • Kunstnerisk kvalitet: håndværk, mod, vision og originalitet
  • Nye narrativer og formater: vi vægter originale nyskabende historier og formater,  der er genrefornyende
  • Børn og unge: vi har fokus på scenekunst til børn og unge som kulturelt dannende   
  • Geografisk spredning: vi støtter kunstnere fra hele landet - både hvad angår bopæl og arbejdsarena
  • Bæredygtighed: vi ser det som alle scenekunstneres medansvar at have fokus på bæredygtig produktion
  • Diversitet i ordets bredeste forstand: vi er opmærksomme på diversitet i vores arbejde

Honorering

Ved afslutningen af året vil vi honorere kunstnere med højt kunstnerisk mod. Spydspidser der skaber fornyelse og udvikler scenekunsten og branchen. Honoreringen er med til at skabe fokus på scenekunsten og dens betydning.

Formidling og synlighed af kunsten

Det er vigtigt, at både den brede og den smalle scenekunst kommer ud til sit publikum. Vi vil arbejde for mere synlighed og lægge op til, at kunstnerne får bedre mulighed for at formidle deres arbejde bredt i samfundet, så man forstår kunstens rolle og mulighedsrum for alle danskere.

Vi vil udbrede budskabet om Statens Kunstfonds arbejde og arbejdslegatet som en mulighed for alle professionelle scenekunstnere i Danmark.

Mere