Strategi 2020-2023

Legatudvalget for Film

Vi sigter mod at støtte ansøgere, der tør satse og vise kunstnerisk mod. Vi vil gerne støtte skabende kunstnere inden for film og spil, som fortæller ud fra en nødvendighed og et ønske om at møde publikum.

Vi ønsker at støtte skabende kunstnere inden for film og spil bredt i forhold til genrer og geografisk spredning med blik for fortællinger, som er forankret lokalt i miljøer i hele Danmark. Desuden har vi et skærpet blik for fortællinger for børn og unge.

Vi er opmærksomme på diversitet i køn, alder, etnicitet og miljø i vores arbejde, ligesom vi er opmærksomme over for ansøgere, der arbejder tværkunstnerisk.

Mere