Michael Sten Johnsen, f. 1938

Modtager af hædersydelse, tildelt i 2009 / Arkitektur

Begrundelse for tildeling

Michael Sten Johnsen har gennem mange år været en central person i Tegnestuen Vandkunsten og har her medvirket i formuleringen af en lang række markante arkitektoniske ideer som genfindes i tegnestuens arbejder. Han er kollektivets mand - men alligevel en ener. 

Med et klart humanistisk blik har Michael Sten Johnsen udfordret og udviklet dansk arkitektur, og han besidder en indlevet arkitekturforståelse, som er meget sjælden i dag. Han er en brillant analytiker og dygtig teoretiker, ikke desto mindre er hans arkitektur båret af en stærk intuitiv nerve og et æstetisk sikkert greb. Som en mægtig rorgænger evner han at tegne de store linjer, men er samtidig parat til at lytte til demokratiets stemme i formgivning af vores fysiske omgivelser. Han er beskeden og uprætentiøs i sin fremtoning, men taler med stor faglig integritet og tyngde. Han er vittig, fandenivoldsk og altid kritisk spørgende i sin udlægning af arkitektfaglige problemer – og han er aldrig bange for at gå lige til sagen; ”Skal vi strikke eller tage bukserne af?” – som var indledning til en forelæsning på Kunstakademiets Arkitektskole.

Michael Sten Johnsen var med i den gruppe, som vandt SBI's store konkurrence om tæt-lavt boligbyggeri i 1971, der efterfølgende førte til etablering af tegnestuefællesskabet Tegnestuen Vandkunsten. Med en lang række skoledannende byggerier har Michael Sten Johnsen været en af hovedpersonerne i årtiers pionerarbejde ved at udfordre de til enhver tid gældende begrænsninger i den måde, vi planlægger og bygger, og i de forestillinger vi gør os om at bo. 

Michael Sten Johnsen har fra de tidligste projekter været en vedholdende fortaler for de fysiske rammer for ’det gode liv’. Med afsæt i en ny fortolkning af en regional (dansk) arkitektonisk kultur og den nordiske velfærdsmodel, kombineret med en sjælden evne til at tænke i ukonventionelle æstetiske løsninger, har Michael Sten Johnsens arbejder været båret af en arkitektonisk vision om større decentralisering, integration, foranderlighed, selv- og medbestemmelse, selvforsyning og en tættere kontakt til naturen. 

Michael Sten Johnsen har med lige stor energi kastet sig over formgivning af store byplaner såvel som murværkets stoflighed og har i dette arbejde været socialt og æstetisk nyskabende – han har således medvirket til at dansk boligarkitektur, forstået som den gode, billige bolig, integreret i et tæt socialt fællesskab og med den omgivende natur, er et højt skattet forbillede, som har vundet stor international anerkendelse.

Mere