Nyt Initiativ: Flere danske bøger skal ud i verden

Statens Kunstfond har i samarbejde med sine nordiske søsterorganisationer inden for litteratureksport søsat et initiativ, der skal skubbe flere nordiske bøger ud internationalt trods corona-krisen.

20. april 2020

Litteraturarrangementer, forfatteroplæsninger og bogmesser er lige nu aflyst over det meste af verden. Initiativet er afledt af corona-virussens indvirkning på hele litteraturens verden. Med initiativet er ansøgere garanteret en midlertidig 50 %-dækning af forlagenes udgifter til oversættelse af dansk litteratur til udenlandske sprog resten af året.

Initiativet er afledt af corona-virussens påvirkning af det litterære kredsløb og nervøsiteten for, at krisen vil koste salg og udgivelser internationalt.

Jens Smærup Sørensen, udvalgsleder for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur, siger:
”I en tid, hvor vi er sat under pres af corona-virussens påvirkninger, er det vigtigt – mere end nogensinde før – at bakke litteraturen op. Kunstfonden har en vigtig forpligtelse i forhold til litteraturudveksling herunder litteratureksporten. Derfor er jeg glad for, at vi med dette initiativ kan gå ud sammen med de øvrige nordiske lande. Fællesnordiske initiativer har i verden større gennemslagskraft. Håbet er, at de udenlandske forlag trods krise har mod på at oversætte og udgive dansk litteratur. Vi ønsker at støtte udgivelseskæden fra forfatter og oversætter til forlag og litterære agenter.”

Fakta

Initiativet er målrettet oversættelser af dansk litteratur.

Både skønlitteratur, faglitteratur og litteratur til børn og unge er inkluderet.

Nyere litteratur prioriteres højt.

Den midlertidige garanti på 50 % tilskud til oversættelse gælder året ud eller så længe budgettet rækker.

Støtten skal søges via puljerne:

Det er et krav, at de øvrige puljekriterier er opfyldt.

 

Mere