Nyt boliglaboratorium skal genstarte dansk boligbyggeri

Hvordan kan boligbyggeriet svare på samtidens klimaudfordringer, nye familiemønstre og boformer? Statens Kunstfond og Realdania inviterer nu arkitekter, bygherrer og hele byggebranchen til at komme med nye bud på fremtidens boliger.

Pressemeddelelse
18. december 2019

Læs invitation og tilmeld dig

Statens Kunstfond har i samarbejde med Realdania etableret et nyt Boliglaboratorium. Nu inviteres hele byggebranchen, bygherrer, kommuner, arkitekter, udviklere, entreprenører, til dialogmøde d. 21. januar – en åben invitation om at deltage med eksperimenterende boligprojekter, der kan genstarte og gentænke det danske boligbyggeri. Projekter, der er realiserbare og kan inspirere boligbyggeriet.

Nye udfordringer, kræver nye svar

I Danmark er der nu registeret 37 forskellige familieformer. Det kalder i sig selv på nye boformer og måder at skabe plads til fællesskabet. Mellem 30 til 40 % af det samlede drivhusgasudslip i Danmark stammer fra byggeriet. Det kalder også på radikalt nye måder at bygge og bo på, som svarer på de specifikke udfordringer og tager hensyn til såvel geografi, identitet, demografi som lokale fællesskaber.

Ellen Braae, formand for Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur under Statens Kunstfond, siger:
”Arkitektur har afgørende betydning for samfundet og for os som mennesker – allertydeligst i boligbyggeriet. Skal vi løfte kvaliteten af dansk boligbyggeri, må vi ændre branchens ’business as usual’-tilgang. Med Boliglaboratoriet ønsker Statens Kunstfond og Realdania sammen at stille brikkerne op på en ny måde og skabe rum for nytænkning, innovation og for reelle eksperimenter.”  

Boliglaboratoriet – et rum for nye boligeksperimenter

Boliglaboratoriet skal skabe et rum for boligeksperimenter og en nytænkning af dansk boligarkitektur. Eksperimenter, der udgør reelle eksempler på, hvordan vi kan gentænke boligen i Danmark. 

Et af de konkrete mål er, at der udvælges 5-7 projekter, som skal realiseres. Det vil ske med faglig og økonomisk støtte til eksperimenterne fra Boliglaboratoriet, men projekterne skal realiseres på markedsvilkår for at vise, at det er muligt at gøre tingene anderledes inden for de eksisterende økonomiske rammer. Boliglaboratoriet vil herudover skabe en platform for udvikling og drøftelse af reelle løsninger, såvel som at dokumentere, udstille og formidle resultaterne af eksperimenterne.  

Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania, siger: 

”Med partnerskabet i Boliglaboratoriet har vi kombineret kræfterne og kompetencerne. Realdanias sigte er at øge livskvaliteten for det enkelte menneske, uanset hvordan og hvor man bor. En af måderne at gøre det på, er at udfordre den nuværende boligarkitektur og skabe mulighed for, at der kan tænkes anderledes. Derudover ser vi gerne, at eksempelprojekterne ligger geografisk spredt, da der er behov for denne nytænkning over hele landet. ” 

En invitation til at eksperimentere 

Kom til dialogmøde om Boliglaboratoriet den 21. januar kl. 16-18 på Danneskiolds-Samøes Alle 51, Holmen, 1435 København. Her kan du høre nærmere om projektet, ansøgnings- og udvælgelsesprocessen og møde Statens Kunstfond og Realdania, der vil fortælle mere om ambitionerne med Boliglaboratoriet. 

Læs invitationen og tilmeld dig

Mangler du info? 

Anton Bech Jørgensen, Slots- og Kulturstyrelsen, abj@slks.dk, tlf.: 40 42 91 43
Statens Kunstfonds pressetelefon: 41 39 38 53
Simon Kofod-Svendsen, Realdania, sks@realdania.dk, tlf.: 20 94 89 95 

Mere