Nuuk, Grønland. Foto: Wikipedia Commons

Nye samarbejder sender danske kunstnere til Grønland og Sydkorea

Statens Kunstfond har netop indgået to nye residencyaftaler med Nuuk Kunstmuseum i Grønland og MMCA - Museum of Modern and Contemporary Art i Seouls Changdong-distrikt i Sydkorea. 

15. marts 2021

Fremover får danske kunstnere mulighed for at skabe nye, kunstneriske samarbejder i både Grønland og Sydkorea, da Kunstfonden netop har indgået aftaler med kulturinstitutioner i begge lande.

Med aftalen i Grønland ønsker Kunstfondens Projektstøtteudvalg for Billedkunst at skabe grobund for nye kunstneriske samarbejder mellem Grønland og Danmark. Det samme gælder for aftalen med Sydkorea, hvor der allerede i en årrække har været positive samarbejder mellem den danske og koreanske kunstscene og opbygningen af et spirende, kunstfagligt netværk, som nu vil blive styrket endnu mere.  

”Med de nye aftaler vil vi understøtte forbindelser til kunstscener, kunstsyn og praksisser, som ikke nødvendigvis følger de dominante spor, vi ser i Vesteuropa og USA. På den måde åbner vi op for en kunstscene, som danske kunstnere måske i mindre grad ville opsøge på egen hånd. Det er en vigtig del af vores vision, som vi nu meget konkret implementerer. Når vi ser på Grønland og Danmark, så har vores to lande en lang og også kompleks, fælles historie. Vi ser derfor et stort potentiale i kunstnerisk udveksling, da vi også har utrolig meget at tilbyde hinanden. Senere på året forventer vi at have en aftale i stand, som giver grønlandske kunsterne mulighed for at komme til Danmark, hvor vi vil se på, hvordan man kan skræddersy ophold, der passer til deres ønsker,” siger Lisette Vind Ebbesen.

Nuuk Kunstmuseum har allerede gode erfaringer med residencyaktiviteter, og særligt forankring i den lokale scene har vist at have stor betydning. Derfor omfatter aftalen med museet også en mentorordning, hvor grønlandske kunstnere kommer til at hjælpe danske residenter med sparring, viden og netværk.

”Vi glæder os rigtig meget til at byde kunstnerne velkommen i Nuuk. Det her samarbejde skaber nogle gode vilkår for både danske og grønlandske kunstnere og giver mulighed for en god forankring af kunstprojekterne i Grønland. Vi kan se fra tidligere projekter, at der er en stor interesse, og at projekter med en solid forankring giver anledning til mere dybdegående, tættere og længerevarende samarbejder. Vi er stolte over og glade for at Statens kunstfond har valgt os som samarbejdspartner for de kommende års residensprogrammer,” siger leder af Nuuk Kunstmuseum, Nivi Christensen. 

De to nye aftaler er foreløbig indgået for en toårig periode, og kunstnere og kuratorer kan allerede til april i år søge om støtte til ophold, der kan finde sted i 2022. Næste år vil der igen være mulighed for at søge om støtte til ophold i Nuuk eller Seoul i løbet af 2023. 

Aftaler skal afspejle udvalgets vision 

Projektstøtteudvalget for Billedkunsts to nye residencypartnerskaber bygger på udvalgets vision om blandt andet at bakke op om talentudvikling og det kunstneriske eksperiment og at fremme mulighederne for udveksling med den internationale kunstscene.

Puljens udbud af samarbejdsaftaler har varieret gennem årene, og Kunstfonden har tidligere sikret aftaler for danske billedkunstnere og kuratorer på udvalgte residencies i blandt andet New York og Los Angeles i USA, Paris i Frankrig og Bruxelles i Belgien. De aftaler bliver nu opsagt med indgåelsen af de nye aftaler med Grønland og Sydkorea – dog vil der fortsat være aftale om én atelierplads i New York. 

Fakta

Seoul, Sydkorea. Foto: Wikipedia Commons

Fakta

Om puljen

Puljen “Ophold under Statens Kunstfonds særlige residency aftaler”

Danske kunsterne og kuratorer kan søge om ophold iDanske kunsterne og kuratorer kan søge om ophold i:

Sydkorea, MMCA - Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul, Changdong

  • Der er indgået aftale om to firemåneders ophold i 2022 hhv. den 1. marts til den 30. juni 2022 og den 1. august til den 30 november 2022.
  • De valgte kandidater får mulighed for at deltage i MMCAs kunstfaglige program, atelier, bolig, rejsetilskud på 5.000 kroner og et månedligt stipendium på 10.000 kroner.
  • MMCA udpeger endelige kandidater fra Projektstøtteudvalgets shortliste

Grønland, Nuuk Kunstmuseum

  • Der er indgået aftale om to firemåneders ophold i 2022 hhv. den 1. marts til den 30. juni 2022 og den 1. august til den 30 november 2022.
  • De valgte kandidater får mulighed for at deltage i Nuuk Kunstmuseums kunstfaglige program, herunder mentorordning ved grønlandsk kunstner, atelier og bolig i Nuuk, rejsetilskud på 8.500 kroner og et månedligt stipendium på 15.000 kroner.
  • Nuuk Kunstmuseum udpeger endelige kandidater fra Projektstøtteudvalgets shortliste.

USA, ISCP - International Studio & Curatorial Program, New York

  • Der er indgået aftale om ophold på ét atelier årligt. Der udbydes ophold på 1-12 måneder i 2022. Ansøgeren angiver selv den foretrukne periode i ansøgningen.
  • De valgte kandidater får atelier på ISCP og mulighed for at deltage i det kunstfaglige program. Hertil rejsetilskud på 5.000 kroner, et månedligt stipendium på 10.000 kroner og et månedligt boligtilskud på 12.000 kroner.
  • Projektstøtteudvalget udpeger de endelige kandidater.

Det er ansøgningsfrist én gang om året, og i år er ansøgningsfristen den 28. april.

Gennem puljen ”Ophold på udenlandske residencies” har Kunstfonden i perioden 2014 til 2021 støttet i alt 244 forskellige kunstnere og kuratorers ophold på i alt 203 forskellige residencies i 54 forskellige lande.

Læs mere og ansøg puljen “Ophold under Statens Kunstfonds særlige residency aftaler”

Læs mere om puljen ”Ophold på udenlandske residencies” 

 

Mere