Foto: Mette Johnsen

Ny rapport: Kunstfondens betydning for litteratur

I dag kommer en ny rapport fra Bogpanelet på gaden. Den har undersøgt, hvilken betydning Statens Kunstfond har for litteraturen i Danmark. 

Pressemeddelelse
5. november 2020

Læs rapporten og tilmeld dig seminaret 

Stadig større betydning 

Rapporten konkluderer overordnet, at Statens Kunstfond på mange parametre spiller en central rolle for litteraturen i Danmark. Det gælder eksempelvis områder som arbejdslegater til forfattere, oversættelsesmuligheder, mindre forlag, oplæsningsarrangementer rundt i landet og børnelitteratur. 

”For første gang har vi nu en systematisk undersøgelse af Statens Kunstfonds betydning for dansk litteratur, og med den kan vi nu bekræfte antagelsen om, at Kunstfonden faktisk har en afgørende betydning for det litterære kredsløb i Danmark. Uden Kunstfondens litteraturstøtte ville der fx blive skrevet langt mindre dansk litteratur, underskoven af små forlag, der udgiver kvalitetslitteratur, ville have det endnu sværere, og det ville også have betydning for vores adgang til litteraturopleveler på skoler, biblioteker og festivaler rundt omkring i landet,” siger Lars Handesten fra Bogpanelet.  

”Det vi i Statens Kunstfond er optaget af er, at så mange som muligt møder litteratur uanset, hvor man bor, og hvor ung eller gammel man er. Og det bakker rapporten på mange måder op om,” siger Jens Smærup Sørensen, udvalgsleder for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur. 

Hovedkonklusionerne i rapporten 

 • Kunstfonden har fået stadig større betydning for forfatteres mulighed for at etablere deres forfatterskaber, arbejde i de kunstneriske retninger, de ønsker at følge, og sikre en bredde i litteraturudbuddet.
 • Kunstfonden har givet børnelitteraturen og forskellige nye genrer udviklingsmuligheder.
 • Kunstfonden fremmer anerkendelsen af nye forfatterskaber og forfatteres mulighed for at formidle deres litteratur.
 • Kunstfondens bevillinger har været afgørende for en fornyelse af forlagskulturen med mange nye forlag og for satsninger på værker og forfattere, der går i nye retninger.
 • Bevillinger fra Kunstfonden spiller en væsentlig rolle for de ændringer, som bogbranchen i disse år befinder sig i, ikke mindst med støtte til udgivelser fra nye små forlag og til litteraturformidling. 
 • Kunstfonden er af helt afgørende betydning for en række mindre forlag, der er professionelle, men som ikke starter med en stærk kommerciel profil. 
 • Kunstfonden har vist sig at have afgørende betydning for såvel forfattere, der hurtigt får et stort læserpublikum, som for forfattere med et lille publikum.
 • Kunstfondens bevillinger går fortrinsvis til de forfatterskaber, der bliver brugt, prist og talt om offentligt – ikke kun til dem, der mest er kendt i mindre kredse.
 • Kunstfonden har haft afgørende betydning for udgivelsen af oversat litteratur, der er en vigtig del af flere nye forlags udgivelsesprofil. 
 • Væksten i indsatsen med litteraturformidling har været meget markant i de senere år og sikret et publikum over hele landet muligheder for at opleve kvalitetslitteratur, møde forfattere til samtale og debat om litteratur, deltage i festivalaktiviteter og i skriveværksteder, ledet af professionelle forfattere.
 • Kunstfonden har været i stand til at imødekomme nye interesser hos publikum. 

Rapporten ’Statens Kunstfonds betydning for litteraturen i Danmark’ er udarbejdet af Johanne Gormsen Schmidt (KU) på bestilling af Bogpanelet.

På et online-seminar 12. november kan du høre mere om rapportens konklusioner fra Bogpanelet og stille spørgsmål til Statens Kunstfond. 

Læs rapporten og tilmeld dig seminaret 
 

Nøgletal

Person læser siddende mellem bogreoler

Nøgletal

Statens Kunstfond og litteratur 2020

 • 51,7 mio. kr. gav Statens Kunstfond samlet til litteratur
 • 31,2 mio. kr. gik til arbejdslegater i 2020 til 6 3-årige arbejdslegater og 347 almindelige arbejdslegater a 75.000 kr.
 • 20,5 mio. kr. gik til projektstøtte til litteratur i 2020, herunder produktionsstøtte, oplæsningsarrangementer, festivaler og arrangementer, oversættelser, børns møde med litteratur mv.)

 

Mere