Sjørringbordet af Sophus Ejler Jepsen til byfornyelsesprojektet KulTHYvator. Foto: Astrid Dalum

Norsk Kulturråd og Statens Kunstfond i forskningssamarbejde

Kunstens rolle i samfundet er omdrejningspunktet for et nyt forskningssamarbejde mellem Statens Kunstfond og Norsk Kulturråd. Målet er at undersøge kunstens rolle og betydning i udviklingen af fællesskaber.

22. marts 2021

Kunstens rolle i samfundet er omdrejningspunktet for et nyt forskningssamarbejde mellem Statens Kunstfond og Norsk Kulturråd. Målet er at undersøge kunstens rolle og betydning i udviklingen af fællesskaber. 

Statens Kunstfond og Norsk Kulturråd har netop besluttet at tage hul på en ny fase af det fælles forskningsprogram ’Kunst og sociale fællesskaber.’ Programmet skal se på ligheder og forskelle mellem nabolandene og give ny indsigt i, hvordan kunst bidrager til at definere os ind i større og mindre fællesskaber. Puljen for forskningsprogrammet kan søges i løbet af foråret.

”Dette samarbejde er helt unikt. Både i Norge og Danmark er forestillinger om kunst og fællesskab helt centrale for vores selvforståelse, og alligevel har dette fælles DNA udkrystalliseret sig så forskelligt. Det har vi brug for at blive langt mere bevidste om, og det har jeg store forventninger til, at dette samarbejde kan hjælpe os til,” siger Ellen Braae, udvalgsleder for Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur og medlem af Kunstfondens bestyrelse.

I dag er det et kulturpolitisk mål i Danmark og Norge at kunst og kultur skal bidrage til at bygge fællesskaber.

”Det er ikke noget nyt, at kulturpolitik begrundes med kunst og kulturs betydning for samfundet, men meningsindholdet i begrebet fællesskab er blevet mere flertydigt. Det synes vi er interessant at udforske,” siger Jorunn Veiteberg, leder av Norsk kulturråds forsknings- og udviklingsudvalg.

Hvad mener vi med fællesskab?

Den første fase af det nordiske samarbejde om ’Kunst og sociale fællesskaber’ blev igangsat i 2018. Målet var at skabe ny viden om, hvordan fællesskaber opstår, ændres og udfolder sig i konkrete kunstneriske sammenhænge.

”Den næste fase af forskningsprojektet løfter blikket og sætter fokus på kunsten og kulturens samfundsmæssige indlejring og adresserer dermed noget af det, som er limen i velfærdssamfundet – både i dens nære historie og lige nu og dermed kan det forhåbentlig give os nogle pejlinger på morgendagens muligheder,” siger Ellen Braae.

Puljen for ’Kunst og sociale fællesskaber’ annonceres i løbet af foråret, hvor forskere inden for humaniora og samfundsvidenskab samt tværfaglige grupper inviteres til at forske i kunst og fællesskaber, og hvilke idéer om fællesskaber der præger kulturpolitikken og kunsten. 

Børn står ved et bord med et kunstværk i træmaterialer
KulThyvator. Foto: Astrid Dalum

Fakta

  • Den første fase af det nordiske samarbejde om ’Kunst og sociale fællesskaber’ blev igangsat i 2018.
  • Målet med forskningssamarbejdet var at skabe ny viden om, hvordan fællesskaber opstår, ændres og udfolder sig i konkrete kunstneriske sammenhænge – særligt når kunsten er performativ og udfolder sig som en begivenhed.
  • Forskningsresultaterne fra første fase forventes ultimo 2021.

Læs mere om forskningssamarbejdet

 

Mere