Huset blev tegnet af Espen Lunde Nielsens morfar. Mellem 1962-70 blev huset bygget med udgangspunkt i det bedst mulige håndværk, de bedste materialer og en ressourcebevidsthed i samklang med den omkringliggende natur.

Min families historie

Skal gamle huse rives ned eller bevares? Arkitekt Espen Lunde Nielsen ombygger sine bedsteforældres gamle nedrivningsmodne hus og skaber en arkitekturudstilling, der sætter spørgsmål ved den måde, vi udvikler vores boliger og byer på i dag.

25. marts 2019

Hvad har fået dig igang? 

Da min mormor gik bort, stod vi pludselig med det her hus, som jo var deres hus: En forlængelse af dem. Da huset skulle sælges, ville alle rive det ned. "Det kan bedst betale sig", sagde man. De fleste ældre huse på villavejen var allerede væk. Det var her, at vi som familie fandt ud af, at vi måtte bevare huset – både på grund af vores personlige tilknytning, men også på grund af det hverdags-kulturhistoriske, husets stoflige kvaliteter og ikke mindst ud fra et ressourcemæssigt perspektiv.

Jeg er gået ind i projektet for at vise alle, at man kan bringe disse upåagtede bygninger med ind i fremtiden – og tilmed vinde en masse kvalitet på vejen.

Hvad går projektet ud på?

Projektet tager udgangspunkt i en kunstnerisk produktion i relation til mine bedsteforældres hus, som efter deres død nærmest var dømt til nedrivning. Med udstillingen og formidlingen vil jeg stille spørgsmål ved den måde, vi udvikler vores boliger og byer på. 

Mellem 1962-1970 byggede min morfar gradvist et hus til ham og hans familie på en naturgrund. Byggeriet blev tegnet og muret af min morfar selv, der insisterede på det bedst mulige håndværk, de bedste materialer og en ressourcebevidsthed i pagt med den omkringliggende natur inden for yderst begrænsede økonomiske muligheder.

Projektet bygger videre på min morfars tankesæt og med fokus på lavt energiforbrug og bæredygtige materialer, så huset kan være holdbart i generationer fremover.

Er der noget, som har overrasket dig undervejs?

Det er min mormor og morfars historie - men det er også min mors, resten af familiens og min egen historie. Og især den historie der kommer fremadrettet, hvor næste generation overtager huset. Hvordan formidler man disse forskellige synsvinkler og narrativer, som enhver arkitektur uundgåeligt besidder?

Hvad får du selv ud af det?

Støtten fra Statens Kunstfond giver en essentiel mulighed for at fordybe sig i materialet og skabe en platform for at formidle tankegodset. Personligt udgør projektet den perfekte krydsning mellem det byggetekniske, det kunstneriske og min forskningsbaggrund. Altså, i sidste ende står der både et hus, en udstilling og en publikation - som på hver sin vis italesætter, hvad arkitektur er og kan.

Hvad vil du opnå med dit projekt?

I sidste ende kan man måske drage et par konklusioner, men essensen er i virkeligheden at udfordre vanetænkning og stille spørgsmål, f.eks. til arkitekturen og de rammer, som vi omgås til daglig.

For det er ikke kun huse som min bedsteforældres, der bliver revet ned. Se bare på Vesterbro i København, hvor det kulturhistoriske og upåagtede rives ned til fordel for hurtige og spekulative boligbyggerier. Snart er der intet tilbage. Hvis man med mit projekt kan rykke en snert ved denne mentalitet hos et par mennesker, har det været en succes for mig.

Hvad er dit bedste råd til andre?

Det vigtigste er at gøre noget, man oprigtig brænder for - og være villig til at være kritisk overfor sit eget projekt og se det som en del af noget større. Bortset fra det handler det egentligt bare om at gå all-in og kaste sig ud i det!

Fakta:

Hvad:

"Min mormor og morfars hus; det upåagtede genanvendt og gentænkt"

Hvem:

Espen Lunde Nielsen, arkitekt og PhD fra Arkitektskolen Aarhus driver NO38 Architecture+Research

Hvornår:

Se uddrag af projektet i butiksvinduer på Oehlenschlægersgade 22, København V. Udstillingen ændrer sig hver måned.

Den endelige udstilling kan ses på LETH & GORI Arkitekturgalleri og  ONSITE GALLERY

Mere