Udstillinger i Danmark eller udlandet

I puljen "Værkproduktion og udstillinger" kan du også søge tilskud til udstillingsudgifter. Det gælder, hvis der er tale om en udstilling med danske og udenlandske kunstnere i Danmark, eller hvis der er tale om en udstilling i udlandet med danske kunstnere. Under denne sidstnævnte kategori hører også udstilling på kunstmesser.

Til forskel for produktionsudgifter er udstillingsudgifter de udgifter, der er relateret til en udstilling, men som ikke er produktion af selve værket. Det er kun kunstnere, der kan søge tilskud til produktion af værker, mens både kunsterne og udstillingssteder kan søge tilskud til udstillingsudgifter

Der vil typisk være tale om udgifter til:

  • Leje af teknisk udstyr 
  • Installering
  • Transport af værker
  • Forsikring af værker
  • Rejse + hotel / bolig
  • Udstillingshonorar til kunstner eller gæstekurator
  • Produktionshonorar til udenlandske kunstnere
  • Honorar for formidling til børn og unge
  • Andre udgifter, der er relateret til udstillingen, men som ikke er produktion af selve værket

Hvad er udstillingshonorar til kunstnere og kuratorer?

Kunstnere udfører ofte et stort arbejde med en udstilling, som ikke direkte har med produktion af selve kunstværket at gøre. Kunstnere bruger f.eks. tid på at deltage i møder, installere værker, opsætte og nedtage udstilling, formidling, deltagelse i talks, omvisninger eller andre events.

På samme vis udfører gæstekuratorer ofte et stort arbejde med at sammensætte, planlægge og koordinere en udstilling, ligesom også de ofte deltager i opsætning og nedtagning, formidling, talks, omvisninger osv.

Udvalget opfordrer alle udstillingssteder til at honorere kunstnere og gæstekuratorer for dette arbejde. Udstillingsteder (og kunstnere?) kan søge tilskud til udstillingshonorar til både danske og udenlanske kunstnere og gæstekuratorer.

Udenlandske kunstnere: produktionshonorar 

Hvis en udenlandsk kunstner skal producere et stedspecifikt værk på og til et dansk udstillingssted kan udstillingsstedet søge om et produktionshonorar, der skal udbetales til den udenlandske kunstner.

Honoraret ligger fast på 5.000 kr. om ugen i højst 4 uger (betaling per påbegyndt uge). Perioden skal være på mindst 2 uger og forudsætter, at den udenlandske kunstner er til stede i Danmark i hele perioden, mens værket produceres.

I forlængelse af dette kan udstillingsstedet også søge om tilskud til den udenlandske kunstners boligudgifter i produktionsperioden. Man kan dog maks. få tilskud til boligudgifter på 2.500 kr./uge., og altså i maks. 4 uger.

Børn og unge: ekstra 5.000 kr. i kunstnerhonorar  

Hvis et udstillingssted og en udstillende kunstner har aftalt særlige aktiviteter for børn og unge, hvor børn og unge møder kunstneren, kan udstillingsstedet eller kunstneren søge ekstra 5.000 kr. som honorar til kunstneren.

Aktiviteten kan være en omvisning, en workshop eller lignende. De 5.000 kr. vil være en ekstrabevilling, i forhold til det tilskud udvalget i øvrigt måtte give til udstillingen. 

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)