Hvad skal ansøgningen indeholde?

Før du går igang skal du være opmærksom på...

 • Benyt browseren Chrome. 
 • Få et preview af skemaet. Orienter dig i det elektroniske ansøgningsskema,inden du når til at skulle udfylde det. Det elektroniske skema har et timeout og skal udfyldes indenfor 15 min. Mange har derfor glæde af at se skemaet og orientere sig i kravene, inden de når til at udfylde den egentlige ansøgning.
 • Skriv dit resume på forhånd. Hav et resume på 500 tegn af din projektbeskrivelse klar. Når du udfylder det elektroniske skema bliver du bedst om at  hvilket skal skrives på forhånd, så det blot skal kopieres ind i det elektroniske ansøgningsskema, når det udfyldes. Du finder en pdf af det samlede skema nederst på denne side.
 • Indsend kun elektronisk. Alle ansøgninger skal indsendes via det det elektroniske modul. Du kan ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.
 • Indsend kun én ansøgning pr. projekt. Aktiviteter og udgifter der vedrører samme projekt skal samles i én og samme ansøgning.
 • Undgå Pages-filer. Skabelon til projektbeskrivelse fungerer ikke optimalt hvis den udfyldes i Pages.
 • Zip ikke. Desværre har vi ikke mulighed for at åbne zippede filer.
 • Max 15 MB. Ansøgningen må makimalt fylde 15MB

 

Din ansøgning skal indeholde en række obligatoriske bilag og informationer. Herunder kan du se, hvad du skal være opmærksom på, inden du går igang med din ansøgning:

Bilag

Du skal vedhæfte følgende bilag når du indsender din ansøgning

 1. Projektbeskrivelse og budget
 2. CV
 3. Skriftlig aftale fra udstillingssted eller arrangør
 4. Billedmateriale 

Vedledning til bilaget Projektbeskrivelse og budget

udfyldt i den obligatoriske skabelon. Projektbeskrivelsen kan være på dansk eller engelsk. Skabelonen skal udfyldes og vedhæftes det elektroniske ansøgningsskema. Er skabelonen ikke vedhæftet ansøgningen, er denne ikke komplet og vil modtage et afslag. Skabelonen fungerer ikke altid optimalt hvis den udfyldes i Pages.

 

Hent skabelonen til projektbeskrivelse og budget her  

Vedledning til budget

Budgetskabelonen indgår i det obligatoriske bilag. I budgetdelen skal du udfylde, hvilke konkrete udgifter du har og hvilke beløb du søger i tilskud, til at dække dine forskellige udgiftsposter. Uanset udgift skal du specificere så detaljeret som muligt, hvem eller hvad udgiften angår.

Budgetskabelonen har fire forskellige dele, ét for hvert område i puljen, dvs. ét for ”Produktion af nye værker”, ét for ”Formidling”, ét for ”Udstilling i Danmark eller udlandet” og ét for "Deltagelse i konference/seminar". Du skal selvfølgelig kun udfylde den eller de dele af skemaer, der er relevante for dit projekt. De øvrige dele er du velkommen til at slette. 

 

og udfylde budgettet for dit projektDel 2: PROJEKTETS BUDGET (UDGIFTER/DET DER SØGES STØTTET)

Under ”PROJEKTETS BUDGET” (både ved udgifter og indtægter), angives kun de beløb, der søges støtte til hos Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst.

Hvis du er momsregistret, skal de ansøgte beløb, der indeholder moms, angives ekskl. moms

Vedledning til bilaget CV

CV'er må maksimalt fylde én side per person der søges tilskud til (kunstnere, kuratorer, oplægsholdere, skribenter, initiativtagere mv.). Dog skal du samlet indsende 10 sides CV, selvom du søger støtte til aktiviteter, der inkluderer flere end 10 personer. 

Hvis du er en udstillingsarrangør, der søger støtte til en gruppeudstilling skal du vedlægge en liste over,  hvilke kunstnere, der vil søge tilskud til værkproduktioner i forbindelse med udstillingen.

 

Vedledning til bilaget skriftlig aftale

BILAG 3: Skriftlig aftale, fx e-mail fra udstillingsstedet el. arrangøren, der bekræfter perioden for udstillingen, konferencen, seminaret, mv. Ved udstilling udenfor institutionelle rammer, skal det sandsynliggøres at udstillingen kan realiseres på den lokalitet hvor det er planlagt, fx. ved godkendelse fra kommune, jordejer eller lign. Fil format: word eller pdf. Det er ikke nødvendigt at vedlægge en skriftlig aftale, når det er udstillingsstedet selv der søger. 

 

Vedledning til bilaget billedemateriale 

BILAG 4: Billedmateriale der dokumenterer den/de udstillende kunstneres praksis og evt. skitser til nyt værk. Min. 5 billeder svarende til maks. 5 A4-sider. Billedmateriale der overstiger 5 A4 sider, vil ikke blive taget i betragtning. Kuratorer skal ikke vedlægge billedmateriale i forhold til deltagelse i konference. Fil format: pdf eller jpg. Bilagene må ikke være zip-komprimerede.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)