3. Planlægning og afvikling af huskunstnerforløb

De forberedende møder mellem kunstnere, lærere, pædagoger og andre koordinatorer er afgørende for et veltilrettelagt huskunstnerprojekt. Et partnerskab giver de bedste muligheder for fælles ejerskab, forankring og gensidig læring.

Tilrettelæggelse og planlægning

God tilrettelæggelse og planlægning giver overskud i projektet. Sæt tid af til koordinerende møder i starten af forløbet. 

I kan:

  • tale om målgruppe, målgruppens størrelse, tidsplan, projektets indhold, rammer og forventninger og arbejdsfordelingen parterne imellem.  Hvad sørger læreren/pædagogen for, hvem er kontaktperson, og hvad sørger kunstneren for? Hvad forventer I af hinanden? Tag gerne udgangspunkt i konkrete situationer, der kan opstå.
  • Evt. også arrangere et forberedende møde mellem børnene/de unge og kunstneren, hvor der er tid til en snak om, hvem kunstneren er, og hvad der skal ske i løbet af projektet.

Som kunstner kan det være en god idé på forhånd at gøre sig tanker om, hvordan dit kunstneriske virke kan møde børnenes/institutionens virkelighed og tage stilling til den pågældende gruppe børn/unge og undersøge, hvordan der bedst muligt formidles til dem.

Tilsvarende anbefales institutionen at gøre sig tanker om, hvordan man vil give plads til og forankre det. som kunstneren kommer med. Institutionen skal også formidle viden om stedets daglige praksis og de deltagende børn og unges forudsætninger og forståelser.

De fysiske rammer

Vurdér, hvilke fysiske rammer projektet kræver. Har projektet brug for meget udstyr eller fri gulvplads, kan det være en idé at have et fast lokale, så I ikke bruger tiden på at flytte rundt på materialer og udstyr.

I kan også overveje, om kunstneren skal have sit eget rum eller værksted i løbet af projektet.

Skab dialog

Sørg for at skabe en god dialog samarbejdsparterne imellem, så I undgår misforståelser og konflikter.

Kunstneren skal have en fast kontaktperson, som

  • viser rundt på skolen/institutionen, sørger for en nøgle og præsenterer relevant personale i forbindelse med projektet, f.eks. skolens pedel
  • forventningsafstemmer med resten af personalet samt sørger for, at projektet ikke støder sammen med institutionens/skolens andre planer.

Vær åben

Mød hinanden med åbent sind. Kunstneren kender ikke institutionens hverdag og måder at gøre tingene på. Lad kunstneren være kunstner, og giv slip på ”plejer”. Lad pædagoger og lærere være de pædagogiske eksperter.

Læs om "4. Evaluering af huskunstnerforløb"

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Accepter cookies

På kunst.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra kunst.dk.

Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies på kunst.dk
Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)